MOTTAR FRA LEIETAKERNES FELLESKOSTNADER: Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo mottar en del av felleskostnadene til kontorleietakerne i hovedstaden.
MOTTAR FRA LEIETAKERNES FELLESKOSTNADER: Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo mottar en del av felleskostnadene til kontorleietakerne i hovedstaden.

Eiendomsskatt – leietakerne tar mer av regningen

Eiendomsskattens andel av felleskostnadene har steget kraftig det seneste året.

Publisert Sist oppdatert

Det er i den seneste utgaven av Basalerapporten at tallene viser en kraftig økning i eiendomsskattekostnadene for leietakerne. Basalerapporten henter nøkkeltall fra 71 eiendommer med et samlet areal på 441.158 kvadratmeter. Gjennomsnittsstørrelsen per bygg er på 6.213 kvadratmeter og 41 prosent av eiendommene ligger i Oslo, mens 25 prosent er i Viken fylke.

Mens felleskostnadene i porteføljen i gjennomsnitt var på 319 kroner per kvadratmeter i 2020, utgjorde eiendomsskatten 54 kroner per kvadratmeter. Året før betalte leietakerne i utvalget til Basalerapporten i snitt 37 kroner per kvadratmeter i eiendomsskatt. Noe av økningen kan forklares med at en større andel av leietakerne belastes for eiendomsskatt i år enn i fjor gjennom felleskostadene. Stadig flere nye leiekontrakter inneholder nå krav om at leietakerne skal betale eiendomsskatten gjennom felleskostnadene. Dette er nå også blitt en del av standard leiekontrakter.

Felleskostnader for kontorbrukere

Kategori Kost per m2

Energi 68

Løpende drift 55

Eiendomsskatt 54

Renhold 26

VVS 22

Brannvern/internkontroll 20 Kommunale avgifter 17 Avfallshåndtering 16

Utendørs 11

Kilde: Newsec Basale

Samtidig viser tallene i Basalerapporten at felleskostnadene til kontorbrukere totalt sett i snitt falt med 16,3 prosent fra 2019 til 2020. Mesteparten av reduksjonen kan tilskrives reduserte kostnader til energi, noe som skyldes at strømprisen var vesentlig lavere i 2020 enn i 2019. Men høye strømpriser vil trolig sende kostnadene opp igjen i år. Energi utgjorde i fjor 68 kroner per kvadratmeter i felleskostnader (gjennomsnitt for eiendommene), mens den løpende driften utgjorde 55 kroner per kvadratmeter.

Powered by Labrador CMS