«FORSTYRRENDE»: Ris Menighetsråd mener at det store antallet frittstående sykkelstativer vil være visuelt forstyrrende i det grønne preget. Foto: Google
«FORSTYRRENDE»: Ris Menighetsråd mener at det store antallet frittstående sykkelstativer vil være visuelt forstyrrende i det grønne preget. Foto: Google

– Det er ingen som sykler i bunad til dåp og konfirmasjon

Ris menighetsråd reagerer på Oslo kommunes forslag om minimum 80 parkeringsplasser for sykkel.

Publisert

Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo foreslår å omregulere Ris grav- og urnelund fra byggeområde for boliger til grav- og urnelund, samt rive den tidligere presteboligen i Ekelyveien for å innlemme tomten i gravlunden.

Ved riving av Ekelyveien 15 er det sikret opparbeidelse av parkeringsplasser, bom i Ekelyveien, oppstramming av avkjørsler og fortau i Risbakken.

Allerede 30 plasser

Ris menighetsråd har sendt en høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten (PBE) om forslaget. Der har menighetsrådet blant annet en merknad til følgende i planforslaget: «For sykkel skal det oppføres minimum 80 sykkelparkeringsplasser.»

Menighetsrådet mener at antallet på 80 sykkelparkeringsplasser er «unødvendig høyt».

– Det er allerede nå 30 enkle sykkelparkeringsplasser som er tilstrekkelig. Når det virkelig er stort kirkebesøk ved de store anledningene som dåp, konfirmasjon, julaften og begravelser, er det ingen som sykler i dress og bunad, heter det i uttalelsen.

– Fiendtlig stålbarriere

Menighetsrådet mener at det store antallet frittstående sykkelstativer vil være visuelt forstyrrende i det grønne preget. Rådet mener også at den foreslåtte parkeringen på hver side av tårnet på kirken «vil fremstå som en fiendtlig stålbarriere mellom kirkebakken og gravlunden».

– Sykkelstativrekka vil være hindrende for ferdsel til kirkegården og sperre kirkebakken, der mange naboer ofte står og prater etter ulike arrangement i kirken. Menigheten er for sykkelbruk, og har som allerede påpekt etablert ca. 30 sykkelparkeringsplasser ved menighetshuset og kirken. Hvis dette antallet skal økes med 80 mindre sentrale plasser, foreslås de plassert langs kirkeveggen til tårnsiden, uttaler Ris menighetsråd.

Les også: Hyttekapper i kolonihage frikjent i Oslo tingrett

Ønsker ikke bommer

I uttalelsen reagerer menighetsrådet også på at det foreslås etablert to bommer mellom Risbakken og kirken, slik at «forbindelsen mellom Risbakken og kirken blir fri for biltrafikk utenom nødvendig transport i forbindelse med drift av kirkegården og mulighet for utrykningskjøretøy».

Menighetsrådet ønsker ikke de to bommene, og påpeker at de vil være svært problematiske for bevegelseshemmede og eldre.

– Det er mange eldre som kjører bil til menighetshuset og kirken – og også mange besøkende til gravlunden. Disse får det enklere ved å kunne kjøre rett frem når de skal ut igjen og slippe å rygge og snu. Vi ser for oss mye bilkaos foran kirken ved den foreslåtte bomløsningen, og med mange eldre bilister involvert, uttaler menighetsrådet.

Ny parkeringsnorm

Solveig Stiberg Pettersen, kommunikasjonsrådgiver i Eiendoms- og byfornyelsesetaten, skriver i en e-post til Estate Nyheter at antall sykkelparkeringsplasser i planforslaget er «beregnet med utgangspunkt i forslag til ny parkeringsnorm i samråd med PBE».

– Ris kirke, menighetshuset og barnehagen ligger innenfor et område med 500 meter gangavstand til T-bane og faller derfor inn under normen for «tett by», skriver hun.

Når det gjelder Ris menighetsråd sin uttalelse om at 80 sykkelparkeringsplasser er unødvendig høyt, svarer hun at «alle innspill som kom inn i høringsrunden, skal behandles og kommenteres som en del av videre saksbehandling, det gjelder også innspillet fra Ris menighetsråd».

Vil vurdere alle innspill

– Vi vil i samarbeid med PBE vurdere alle innspill og eventuelt bearbeide planforslaget før det sendes over til politisk behandling i Rådhuset. Alle innkommende merknader vil i tillegg følge saken frem til politisk behandling, heter det i e-posten.

Pettersen skriver også at «bommene er ment å hindre gjennomkjøring fra Ekelyveien via Risbakken til Smestadsvingen og skal sikre en trygg gjennomgang over kirkegården for gående, skole- og barnehagebarn og syklister. Bommene må også kunne åpnes blant annet for utrykningskjøretøy og ved større arrangement».