HOTELL? Karl Johans gate 8 (bildet) og Dronningens gate 23 og 25 kan bli hotell.
HOTELL? Karl Johans gate 8 (bildet) og Dronningens gate 23 og 25 kan bli hotell.

Christian Ringnes vil ha hotell på supersentral eiendom

Eiendomsspar finner det vanskelig med effektiv kontordrift i den supersentrale eiendommen. Derfor vurderer selskapet å bringe lokalene tilbake til hotelldrift.

Publisert Sist oppdatert

Mellbye Arkitektur Interiør har bestilt forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Karl Johans gate 8 og de tilstøtende eiendommene Dronningens gate 23-25. Der ønsker Eiendomsspar å få vurdert av PBE omfanget av en eventuell utbygging av eiendommene.

– Byggenes 1. og deler av 2. etasje er i dag benyttet til forretningsdrift. Etasjene over er benyttet til kontorformål.
 Det har vist seg vanskelig å få til effektiv kontordrift/ utleie i disse etasjene, noe som blant annet skyldes små og ineffektive arealer, skriver arkitektselskapet i henvendelsen til PBE.

Hotell Scandinavie

Dette «har ansporet et ønske om å bygge kontorarealene tilbake til hotelldrift, som var KJGT8 s tidligere funksjon (Hotell Scandinavie)».

Oversikt over tiltakene.
Oversikt over tiltakene.

– Det er gjennomført en planstudie, som viser at det er relativt enkelt å tilbakeføre KJGT8 til hotelldrift, uten store endringer av eksisterende konstruksjoner. Det samme gjelder for DGT25, med unntak av bakgårdsfløyene. Disse er smale, og arealene er relativt små.

Intensjonen er å utvikle en aktivt og åpen første etasje mot gateplan, med en kombinasjon av forretninger og serveringssteder. Eksisterende butikker mot Karl Johans gate vil i stor grad forbli uforandret.

– Den nye bruken av første etasje mot Dronningens gate vil styrke miljø og gateliv, som sårt trenger oppgradering.

Bygget etter bybrannen

Mellbye Arkitektur Interiør påpeker at Karl Johans gate 8 opprinnelig ble bygget som et hotell i 1858 etter bybrannen. Bygget er i senklassisistisk stil med høye vinduer og enkel fasadedekor.

– To loftsoppbygg er oppført mot henholdsvis Karl Johans gate og bakgård.
Innvendig hovedtrapp er bevart fra perioden eiendommen fungerte som hotell. Det er senere installert en glassheis i trappeøyet. Underetasjen (dvs. gateplan mot Dronningens gate) er bygget om på et senere tidspunkt med blant annet vareinntak.
Bygget vil bli forsiktig rehabilitert og tilrettelagt for hotellvirksomhet.

Arkitektselskapet viser til at det stor forskjell på de antikvariske kvalitetene i henholdsvis DGT23 kontra DGT25 og KJGT8. Dette «er grunnleggende for vår tiltaksliste».
Tiltakshaver ønsker derfor å anmode om forhåndskonferanse for videre arbeider.


PS: I den opprinnelige artikkelen kom vi i skade for vise bilde av og omtale eiendommen Øvre Slottsgate 12 som ligger mot Karl Johans gate og Egertorget, mens henvendelsen til PBE gjelder Karl Johans gate 8 samt Dronningens gate 23 og 25.