81 BOLIGER: Bonum ønsker å bygge 81 boliger i tillegg til forretning i første etasje mot Gunnar Schjelderups vei. (AtelierOslo/Lund Hagem Arkitekter)
81 BOLIGER: Bonum ønsker å bygge 81 boliger i tillegg til forretning i første etasje mot Gunnar Schjelderups vei. (AtelierOslo/Lund Hagem Arkitekter)

Bonum vil bygge boliger – PBE anbefaler park

Plan- og bygningsetaten mener Gunnar Schjelderups vei 9 vil kunne bidra til å dekke parkbehovet i Nydalen.

Publisert Sist oppdatert

I april 2018 skrev Estate Nyheter at Bonum hadde kjøpt Gunnar Schjelderups vei 9 i Nydalen for å bygge boliger på tomten, og nylig bestilte Lund Hagem Arkitekter oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for eiendommen.

I bestillingen skisseres det et prosjekt med 81 boenheter. I tillegg kommer forretning i første etasje mot Gunnar Schjelderups vei. Prosjektet har to boligtårn med avtrappende volum i 9 og 13 etasjer.

Les også: 40 mill. for leilighet i Stavanger

I område- og prosessavklaringen til oppstartsmøte skriver PBE at planområdet er avsatt til park og gangforbindelse i høringsutkastet til «Tiltakslisten for offentlig rom i Nydalen».

– Byråd for byutvikling har bedt PBE se på muligheten for en stor park i Nydalen i behandling av planforslagene for Sandakerveien 113-119 og Sandakerveien 121. Park i Gunnar Schjelderups vei 9 vil kunne bidra til å dekke parkbehovet i Nydalen. PBE anbefaler parkformål her inntil parkbehovet er dekket annet sted i Nydalen, som alternativ til planforslag med bebyggelse, heter det i område- og prosessavklaringen.

Etaten påpeker også at hvis behovet for park løses et annet sted, må bebyggelsen hensynta en fremtidig utvikling av Vitaminveien 5B og eksisterende boliger på naboeiendommen, særlig i nord. Dessuten må foreslåtte byggehøyder reduseres og plangrepet revurderes.

Les også: DNB med flere tiltak for eiendomsbransjen

Bonum har, siden tiltakslisten for offentlige rom i Nydalen kom på høring, vært klar over at eiendommen er foreslått til park.

– Vi er ikke direkte overrasket over PBEs anbefaling. Tiltakslisten er imidlertid ikke godkjent, og vi mener vår eiendom er dårlig egnet til etablering av park. Tomten er for liten til å ivareta ønsket størrelse, har store høydeforskjeller, og ligger tett opptil ulike former for trafikkareal. I tillegg ligger eiendommen litt bortgjemt til, og etter vårt skjønn er det andre tomter i Nydalen som bedre kan ivareta parkbehovet, både med tanke på beliggenhet, størrelse og kvalitet, skriver prosjektleder Bjørn Wikan i Bonum i en e-post til Estate Nyheter.

– Hva gjelder PBEs anbefaling for øvrig, er vi positive til at det åpnes for et alternativ som også omfatter bolig, og at etaten vurderer at planinitiativet er i tråd med viktige overordnede føringer. Vi ser frem til videre dialog med etaten om utvikling av eiendommen, som vi mener har potensial til å gi et flott tilskudd av gode boliger i et allerede spennende og populært boligområde.

Se også Estate Play ta for seg sosialt entreprenørskap og episoden om kafeen som drives av flyktninger her: