Utvikling:

FRA URTER TIL NOE HELT ANNET: : I dag er det produksjon av urter i gartneriene på Ravnsborg gård, men om noen år er det kanskje produksjon av helt andre varer på eiendommen. Foto: Bonum & Astrup og Hellern.

Bonum utvikler logistikkprosjekt i Asker

Bonum har engasjert arkitektene Astrup og Hellern som plankonsulent og arkitekt på et stort logistikk- og lagerbygg langs E18 i Asker.

Publisert

Astrup og Hellern har utarbeidet en studie med et konsept for en logistikk-, lager-, produksjons- og distribusjonshub, og skal nå bistå Bonum med detaljregulering av eiendommen.

– Asker kommune mener den delen av eiendommen som ikke berører fremtidig tunnel for E18 bør kunne reguleres før detaljregulering for E18 er på plass, og vi arbeider med å sende inn bestilling av oppstartsmøte nå i oktober, sier Paul Koefoed, prosjektleder i Bonum.

I god dialog med kommunen

I dag er det produksjon av urter i gartneriene på Ravnsborg gård, men om noen år er det kanskje produksjon av helt andre varer på eiendommen. I møte før sommeren var kommunen ifølge Bonum positive til eksempelvis en bedrift med produksjon over bakken og tilhørende lager og logistikk under bakken.

– Kommunen var tydelig på at de mener bolig ikke bør utgjøre hovedtyngden av ny utbygging. Vi ser derfor på ulike muligheter for å etablere et fleksibelt bygg, for en stor bruker eller flere mindre. Med særdeles god tilknytning til E18 i vestkorridoren har eiendommen et sjeldent godt nedslagsfelt i Oslo, Bærum, Asker og videre vestover. Vi tror eiendommen blant annet har et stort potensial som en last mile hub, og vi vil utforske dette og andre løsninger i tiden fremover, uttaler Anders Bakken Eriksen, konsernsjef i Bonum.

Tegner et fleksibelt bygg for én eller flere

– Dette er en veldig spennende eiendom, som vi gleder oss til å jobbe med, sier Hanne Embretsen, arkitekt og planfaglig konsulent i Astrup og Hellern.

De har brukt terrengforskjellene på tomten, til å skape to nivåer og optimale manøvreringsområder. Nedre nivå er atkomst til logistikk-, lager- og produksjonsdelen, mens øvre nivå har en dagligvarebutikk med egen inngang.

– Bygget er planlagt som en treskispsløsning, helt eller delvis i to etasjer, hvor hver etasje har cirka 6 meter brutto høyde. Skissene viser en åpen del over to etasjer i midtre skip som er tilpasset høyere reoler, sier hun.

Embretsen påpeker at rominndelingen er fleksibel og kan huse flere brukere og ulike funksjoner tilpasset bruker og behov.

– Grønne tak i høyden med eksisterende terreng i vest demper opplevelsen av næringsbygget fra det bevaringsverdige gårdstunet på og lager en egen sone vi ser på funksjoner som et hagesenter, barnehage eller bolig.

Powered by Labrador CMS