OPPGRADERING: For å oppnå moderne standard «er det behov for oppgradering av lokalene og noe ombygging». Foto: Google
OPPGRADERING: For å oppnå moderne standard «er det behov for oppgradering av lokalene og noe ombygging». Foto: Google

Bøhler og Hagen dropper boliger

Stein Erik Hagen og Erik Bøhler dropper boliger i Rådhusgata 9 i Oslo, og vil i stedet etablere kontorlokaler med morderne standard.

Publisert Sist oppdatert

I juni i fjor skrev Estate Nyheter at Stein Erik Hagen og Erik Bøhler vil omregulere Rådhusgata 9 og utvikle boliger etter kjøpet av eiendommen. Nå har imidlertid Arcasa Arkitekter – på vegne av Rådhusgata 9 Oslo AS – søkt om rammetillatelse for ombygging og tilbygg på eiendommen med følgende formål: Å bruke eksisterende lokaler på en mer effektiv måte og etablere kontorlokaler med moderne standard.

Bygget brukes i dag som forretninger, kontor og lager. Det er planlagt å etablere kontorlokaler i alle etasjer og utadrettet virksomhet i 1 etasje. For å oppnå moderne standard «er det behov for oppgradering av lokalene og noe ombygging».

I henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE) viser arkitektselskapet også til den tidligere dialogen om at eiendommen skulle ombygges til boliger. I den forbindelse var Byantikvaren åpen for noen tilpasninger av takflatene for å gi uteoppholdsareal til boligene.

– Blir formålet fortsatt kontor vil vi fraråde større endringer av original bærekonstruksjon, som omfattes av bevaringsreguleringen. Endringer av bakgårdsfasaden vil også fordre dispensasjon fra bevaringsreguleringen, uttalte Byantikvaren.

Blant annet på grunn av denne tilbakemeldingen er forslaget til ombygging vesentlig endret. Mesteparten av eksisterende tak og takkonstruksjon beholdes uendret med den originale skifertekkingen. Det foretas et inngrep i taket på bakgårdsbygningen for å etablere takterrasse, «da bakgården er trang og takterrasse vil gi mulighet for et lyst pauseareal».

– I dag fremstår gårdsrommet som smalt og trist. Mange av vinduene er skiftet ut med sprosseoppdeling som avviker betydelig fra de opprinnelige. Målsettingen er å tilbakeføre de to langsidene til deres opprinnelige uttrykk, mens de to kortsidene får et kontrasterende moderne uttrykk, skriver Arcasa Arkitekter.

I tillegg kommer et tilbygg i bakgården nærmest gaten i en lett stål- og glasskonstruksjon, som «vil fremstå som en kontrast til den massive tunge pussede teglbygningen». Glassfasaden skal reflektere dagslyset og gjøre gårdsrommet lysere. Tilbygget har et areal på bare 31 kvadratmeter per etasje i 4 etasjer, til sammen 124 kvadratmeter.

Dernest foreslås det å sette inn et større glassparti på fasaden i gårdsrommet mot øst for å etablere et lysere lokale. Opprinnelig vindusåpning i 1. etasje i østfløy foreslås gjenåpnes.

– De beskrevne tiltak ivaretar og respekterer byggets opprinnelige struktur samtidig som vår tid manifesterer seg og tilfører kvaliteter, som vil skape attraktive kontor- og forretningslokaler, mener arkitektselskapet.

Powered by Labrador CMS