GÅR INN I PARTNERGRUPPEN: Gunnar Solheim (th) og Espen Veiby.
GÅR INN I PARTNERGRUPPEN: Gunnar Solheim (th) og Espen Veiby.

Blir partnere i A-lab

Gunnar Solheim og Espen Veiby er tatt opp som partnere i arkitektfirmaet A-lab.

Publisert Sist oppdatert

Dermed styrker firmaet sin posisjon som uavhengig arkitektkontor, med det A-lab selv omtaler som stødig administrativ styring og bred intern kompetanse.

Den ferske partneren Gunnar Solheim er COO i A-lab og kom til selskapet for drøye to år siden. Espen Veiby har jobbet i A-lab i 12 år før han nå blir partner.

Med to nye partnere har A-lab fått en partnerstab på ti stykker som nå skal styre firmaet. Solheim forklarer at A-lab jobber for å beholde den flate strukturen de er kjent for å ha etablert, selv om de nå har vokst. I A-lab kan en idé likeså godt kan komme fra en nyansatt, som fra en senior, og det er kort vei fra initiativ til beslutninger.

– Vi er ganske bestemte på at denne bedriften ikke skal være toppstyrt. Vi prøver å få lederskapet, på en moderne måte, nedover i organisasjonen, sier Solheim.

Det gjøres ved å etablere teams som jobber sammen på de ulike prosjektene, med en teamleder. Fokus er hele tiden å betjene medarbeiderne og kundene i prosjektene, fremfor å skape hierarkier som er til for lederne. De har i dag rundt atten teams.

– Det vi ser, er at bedriften går overraskende godt, selv i koronatiden. Vi tror at uten denne team-organiseringen, og det eierskapet nedover i organisasjonen, hadde vi ikke klart det så godt. Det er teamene selv som holder dampen oppe, sier Solheim.

Espen Veiby har etablert et eget Bakkekontakt-team i firmaet som fremhever viktigheten av å ta utgangspunkt i det menneskelige perspektivet, når man bygger by.

– Jeg er veldig opptatt av skala på de fleste nivåer, og synes det er viktig å se mennesket, både i ledelse og i utvikling av arkitektur. Det er et sterkt fokus jeg har, som gjør at dette med bakkekontakt, menneskelig skala og øyehøyde er viktig for meg, sier Espen Veiby.

Han er opptatt av at det skal være bærekraftig virksomhet på bakkeplan.

– Det er ikke rom for flere kaffebarer som går konk etter en måned. Vi må tenke kortsiktig og langsiktig, slik at vi kan kvalitetssikre gjennomførbarhet i hele produksjonslinjen. Nå jobber vi for eksempel med å se på hvordan første etasjer i nye boligområder skal kunne gå over til å tilby ny type bruk, med for eksempel delingsfunksjoner. Kanskje det skal etableres arbeidsstasjoner der man kan booke seg inn når man har hjemmekontor, som nå i disse koronatider, sier Veiby.

Powered by Labrador CMS