GÅR FOR SIKRE ODDS: - Dersom det er ulønnsomt over tid å bringe saken inn for retten, skal klienten få tydelig beskjed om at det er bedre å bruke pengene sine på noe annet enn en lang og dyr rettssak, sier f.v. Ole Andreas Dimmen, Anne Sofie Bjørkholt og Øystein Myre Bremset i advokatfirmaet BAHR.
GÅR FOR SIKRE ODDS: - Dersom det er ulønnsomt over tid å bringe saken inn for retten, skal klienten få tydelig beskjed om at det er bedre å bruke pengene sine på noe annet enn en lang og dyr rettssak, sier f.v. Ole Andreas Dimmen, Anne Sofie Bjørkholt og Øystein Myre Bremset i advokatfirmaet BAHR.

BAHR på topp i eiendom og entreprise

I den årlige Prospera-undersøkelsen blir en lang rekke av Norges største bedrifter og samfunnsaktører spurt om hvilke advokatfirmaer de rangerer høyest innenfor ulike fagområder. BAHR ble i år rangert øverst både i kategorien for eiendom og i kategorien for entreprise.

Publisert Sist oppdatert

- Dette er en lagseier. BAHR har gjennom flere år utviklet den juridiske kompetansen som de største og mest profesjonelle eiendomsaktørene trenger. Vi skal ikke bare kunne eiendomsjuss i snever juridisk forstand, men håndtere alle juridiske disipliner som er relevante for eiendomsaktørene i bred og kommersiell forstand, sier Anne Sofie Bjørkholt i BAHR.

Estate Nyheter møter BAHR-advokaten sammen med kollegene Ole Andreas Dimmen og Øystein Myre Bremset på kontoret på Tjuvholmen for å høre hva som er suksessoppskriften.

- Vi må beherske de tradisjonelle eiendomsrettslige disiplinene til fingerspissene, men må også ha de beste advokatene i Norge innenfor skatt og merverdiavgift, selskapsrett, finansiering og konkurs tilgjengelig. Og dersom man skal sette opp et eiendomsfond, har BAHR Norges fremste fagmiljø som kan bistå der også. Det er en stor styrke å kunne gi eiendomsaktørene tilgang til kompetanse i BAHR også utenfor eiendomsgruppen, sier Bjørkholt.

- Vi skal ha relevant kompetanse i hele livsløpet til en eiendomsinvestering. Fra å kjøpe eiendommen, reguleringsprosessen, organisering av eierskapet, utleie og entreprise og til et eventuelt salg, i tillegg til bistand ved tvister som eiendomsaktørene måtte havne i, tilføyer Ole Andreas Dimmen.

- For å levere en helhet er vi avhengige av å ha Norges beste eiendomsteam. Og det har vi! Den siste tiden har eiendoms- og entrepriseteamet nedlagt en fantastisk innsats for våre klienter. Vi har mange superflinke og hyggelige folk, og vi legger stor vekt på at vi skal ha et godt arbeidsmiljø hvor alle trives på jobb. All forskning tilsier at høy grad av trivsel gir høy kvalitet, sier Øystein Myre Bremset.

- Hvordan organiserer dere arbeidet?

- Vi har tre hovedsatsingsområder. For det første eiendomsutvikling hvor jeg har hovedansvaret, sier Bjørkholt.

- Dernest eiendomstransaksjonene, som Ole Andreas styrer med stø hånd. Og til sist eiendomstvistene og entrepriserådgivningen som Øystein har ansvaret for. Vårt mål er å være best i Norge innenfor disse tre områdene.

- Hvilke hovedtrender ser dere ved advokatbistanden til eiendomsbransjen?

- Eiendomsaktørene har i større grad blitt område- og byutviklere. Dette er en krevende og fremtidsrettet rolle. Politikk, samfunn og juss gjør seg gjeldende ved siden av det rent kommersielle. Interesse for samfunnsutvikling og forståelse for reguleringsrisiko og planprosesser er helt avgjørende. Et områdeutviklingsprosjekt sys sammen av reguleringsplan, rekkefølgekrav, utbyggingsavtaler og grunneieravtaler. Det må organiseres i selskaper og i faser. Dette er et stort og komplekst puslespill som skal på plass, sier Bjørkholt.

- Vi tror det i transaksjoner fremover vil bli stadig viktigere med kombinasjonen av bred juridisk kompetanse og kommersiell forståelse, sier Dimmen og fortsetter:

- Både større og mindre transaksjoner kan inneholde komplekse problemstillinger hvor man må kombinere forståelse for partenes reelle ønsker med ulike juridiske disipliner, slik at advokaten kan bli en reell bidragsyter til å finne gode løsninger. For eksempel er en rekke av transaksjonene vi bistår med hvor det gjelder kjøp av utviklingseiendom, saminvesteringer mellom ulike aktører. Da er det ikke tilstrekkelig med bare eiendomsrettslig kompetanse når man vurderer ulike modeller og strukturer, en må også raskt identifisere blant annet skatte- og avgiftsmessige utfordringer.

Øystein Myre Bremset poengterer at det innenfor blir stadig mer vanlig at både byggherrer og entreprenører bruker juridisk rådgivning underveis i byggeprosjektene, fremfor at man venter helt til sluttoppgjørstvisten er et faktum.

- Her er nok entreprenørene flinkere enn byggherrene foreløpig. Når det gjelder tvisteløsning, er det et stadig økt fokus på alternative tvisteløsningsmetoder – som mekling og voldgift. Det siste året har jeg holdt svært mange foredrag om prosessrisikovurderinger, hvor hovedbudskapet er at man bør regne ut den forventede verdien av en rettssak over tid, slik at man vet hvor langt man bør strekke seg for å få forlikt saken, sier Bremset og konkretiserer slik:

- For å regne ut dette, må man tørre å anslå hvor sannsynlig det er at man vil vinne saken i prosent. Det er stor forskjell på om sannsynligheten for å vinne saken er 50 prosent, 66 prosent, 75 prosent eller 90 prosent, og det må klienten få tydelig beskjed om. Dersom det er ulønnsomt over tid å bringe saken inn for retten, skal klienten få tydelig beskjed om at det er bedre å bruke pengene sine på noe annet enn en lang og dyr rettssak. Hvis man først velger å ta saken til retten, bør man som oftest vinne, avslutter Øystein Myre Bremset.