SALGSSUKSESS: Boligprosjektet Munch Brygge i regi av Stor-Oslo Eiendom var en stor suksess, og på eiersiden var blant andre Arne Blystadselskapet Songa Eiendom AS og Brødrene Jensen AS. Foto: Bård Gundersen

Gamle norske penger pløyes inn i nye boligprosjekter

Stor-Oslo Eiendom og Bonum er blant selskapene som får med seg investorer i boligprosjekter.

Publisert Sist oppdatert

Boligprosjektet Munch Brygge i Bjørvika mottok Oslo bys arkitekturpris 2020 og Oslo Arkitektforenings arkitekturpris 2019. Munch Brygge har en sentral beliggenhet mellom Operaen og det nye Munch-museet, og består av 156 leiligheter, en 2-avdelingers barnehage og 3.500 kvadratmeter utadrettet næring. I tillegg til de nevnte prisene ble prosjektet en knallsuksess for Stor-Oslo Eiendom, som stod for utviklingen sammen med Lund + Slaatto Arkitekter og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter.

Blystad inn i eiendom

Stor-Oslo Eiendom stod imidlertid ikke bak prosjektet alene. Bak utbyggerselskapet Paulsenkaia Holding AS finner vi blant annet aksjonærene Stor-Oslo Invest AS (20%), Songa Eiendom AS (20%) og Brødrene Jensen AS (10%).

Arne Blystad driver en omfattende virksomhet innen shipping, eiendom og andre investeringer.

Songa Eiendom inngår i konsernet Blystad Gruppen, som ble etablert av Arne Blystad. Han entret den store scenen i norsk næringsliv da han på 1980-tallet forsøkte å raide industrikonsernet Kosmos sammen med sin avdøde bror Wilhelm P. Blystad. Selv om Arne Blystad nå holder en lav profil i mediene, driver han en omfattende virksomhet innen shipping, eiendom og andre investeringer.

Anonyme brødre

Brødrene Jensen AS ble stiftet som en entreprenørvirksomhet helt tilbake til 1935. Da var det ekstremt tøffe tider både i Norge og resten av verden. Krakket på New York-børsen i 1929 utløste en økonomisk depresjon, som skapte langvarig høy arbeidsløshet i Norge i 1930-årene.

Selskapet utviklet næringslokaler og boliger for egen maskin, og solgte disse videre. Entreprenørvirksomheten opphørte på 1960-tallet, men eiendomsvirksomheten har bestått. Brødrene Jensen AS er også største aksjonær i Stor- Oslo Invest AS med en eierandel på ca. 18 prosent.

J. B. Ugland Eiendom

Brødrene Jensen AS og Songa Eiendom AS er begge gjengangere i boligprosjektene til Stor-Oslo Eiendom. Det samme er J. B. Ugland Eiendom, Klaveness Marine Holding og Stormbull Eiendom.

Konsernet J.B. Ugland Holding AS drives i dag av Johan Martin Ugland, som er sønnen til Johan Benad Ugland.

– I generasjoner har Ugland-familien i Grimstad vært en drivkraft for utvikling. Med lange tradisjoner innen landbruk, handel og skipsfart er vår ambisjon å bidra til å skape varige verdier og et bedre samfunn, heter det på hjemmesiden til J. B. Ugland. Selskapet har blant annet en eierandel på 20 prosent i selskapet Fyrstikktorget Utvikling AS, som har planer om å oppføre to 2 høyhus med 180 boliger på Helsfyr.

Klaveness

Virksomheten til Klaveness Marine Holding har røtter tilbake til 1946, da Torvald Klaveness etablerte et rederi. Under andre verdenskrig var han avdelingssjefi det ene av Nortraships to kontorer (i New York). Fra 1946 drev han egen rederi- og meglervirksomhet i Oslo. Thorvald Klaveness var ett av landets fremste rederier på 1900- og 2000-tallet, og i nyere tider har kapital fra rederivirksomheten funnet veien til eiendom. Klaveness Marine Holding er også blant aksjonærene i Fyrstikktorget Utvikling AS.

Stormbull

Det samme er Stormbull Eiendom AS, som inngår i Stormbull-konsernet til Fossum-familien. Virksomheten kan spores tilbake til 1898 da handelsselskapet O.O. Bull & Co ble etablert. Starten var beskjeden, men fargerik med salg av skip, flosshatter, gullur og jern. Først på 1900-tallet var selskapet også engasjert i hvalfangst i Sydishavet.

På begynnelsen av 1900- tallet kom konsul O. J. Storm inn som kompanjong, og selskapet endret navn til Storm, Bull & Co. Selskapets hovedprodukter ble stål og jern, og etter hvert tok man også opp salg av byggevarer. I 1914 ble firmaet delt. AS Storm og Bull Ltd. fokuserte på eksport, og AS Stormbull på jern- og bygningsartikkelforretning med O.O. Bull som leder.

Generelt er det enormt mye penger som vil inn i eiendom. Det å hente penger er ikke vanskelig, det er mer å finne modellen.

MATHIS GRIMSTAD, adm. dir. i Stor-Oslo Eiendom

Under Bernt Fossums ledelse fra 1928, og senere under ledelse av hans sønner Bernt J. Fossum og Per W. Fossum, vokste Stormbull til å bli et landsdekkende konsern.

Rendyrket eiendomsutvikler

Administrerende direktør Mathis Grimstad i Stor- Oslo Eiendom poengterer at de ikke er et finanshus som driver med syndikeringsvirksomhet.

– Vi er en rendyrket eiendomsutvikler og jobber kun med eiendom- og byutvikling. Vi får med ossgode samarbeidspartnere i eiendomsprosjekter, og gjør prosjektene sammen. I stedet for å legge all kapital i ett prosjekt alene, kan vi gjøre 6-7 prosjekter ved å gå inn med en eierandel på for eksempel 20 prosent og få med oss samarbeidspartnere på resten, sier Grimstad.

Den interne investeringen foregår gjennom selskapet Stor-Oslo Invest AS, mens det altså er Stor-Oslo Eiendom AS som står for utviklingen av det enkelte prosjekt.

Partnerne sitter i styret

– En annen viktig forskjell mellom syndikering og vår virksomhet, er at alle våre samarbeidspartnere sitter i styret i det enkelte utviklingsselskap, og de er med på å ta beslutninger ukentlig. I tillegg har de kompetanse på eiendom. I syndikater derimot sitter aksjonærene bare og mottar rapporter.

– Det å ha tilgang på investorer er nøkkelen. Vi har klart å skape tillit gjennom mange år, og med gode resultater blir samarbeidspartnerne med videre, sier Grimstad om gjengangerne i boligprosjektene deres.

Shipping-penger

Det er norske familieselskaper og gamle penger som finner veien til prosjektene i regi av Stor-Oslo Eiendom. Shipping-penger er allerede nevnt. Disse selskapene beholder kjernevirksomheten, men investerer også i andre bransjer – ikke minst eiendom.

– Slike selskaper har gjerne en todelt satsing på eiendom; på den ene siden kjøper de kontorbygg med langsiktig kontantstrøm, og så deltar de i utviklingsprosjekter med høyere risiko og avkastning, sier han.

Får mange henvendelser

Stor-Oslo Eiendom jakter ikke nye investorer, men får til gjengjeld mange henvendelser fra investormiljøet.

– Vi har klart å skape tillit gjennom mange år, og med gode resultater blir samarbeidspartnerne med videre, sier Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom.

– Generelt er det enormt mye penger som vil inn i eiendom. Det å hente penger er ikke vanskelig, det er mer å finne modellen. For oss passer det ikke å få med et utenlandsk pensjonsfond i et prosjekt. For øvrig er mange utenlandske investeringer i Norge prisdrivende, og i tillegg er det mange av dem som ikke har drevet så mye med eiendom i Norge tidligere, sier Grimstad.

Har 6.500 boliger under utvikling

Stor-Oslo Eiendom forvalter og utvikler i dag ca. 20 utviklingsprosjekter med en samlet realisasjonsverdi på ca. 26 milliarder kroner. De har ca. 6.500 boliger og 150.000 kvadratmeter næring under utvikling. I tillegg forvalter selskapet ca. 90.000 kvadratmeter næringsarealer.

Blant de pågående boligprosjektene er Meierikvartalet, hvor det totalt skal bygges 350 boliger. På eiersiden i Meierikvartalet Holding AS er blant andre Stor-Oslo Invest, Klaveness Marine Holding og Brødrene Jensen.

Utveksler kompetanse

Bonum er en annen aktør som initierer boligprosjekter sammen med investorer. Selskapet har både heleide prosjekter og prosjekter der de investerer sammen med partnere.

– Det er mange positive sider ved deleide prosjekter. For vår del gir det blant annet muligheten til å ta eierskap i en bredere portefølje og større prosjekter. Samtidig er man aldri utlært i denne bransjen, og med erfarne og kompetente partnere på eiersiden, får man gode utvekslinger av erfaringer og kompetanse, sier akkvisisjonssjef Anders Bakken Eriksen i Bonum.

Bonum gjør større prosjekter

Hvordan bidrar investorene i prosjektene utover det å stille med kapital?

– Med erfarne og kompetente partnere på eiersiden får man gode utvekslinger av erfaringer og kompetanse, sier akkvisisjonssjef Anders Bakken Eriksen i Bonum.

– Våre partnere i prosjektene er alle erfarne innen eiendomsfaget, ofte innenfor ulike segmenter, og alle bidrar i den grad man ønsker og det er hensiktsmessig for best mulig resultat i prosjektene, svarer han.

Jakter dere investorer til prosjekter, eller har dere allerede tilstrekkelig investorkontakter?

– Generelt har vi en god base med samarbeidspartnere vi investerer sammen med. Men størrelsen på prosjektene våre øker, og vi gjør også stadig mer innenfor andre segmenter av eiendomsutvikling, så vi er ikke fremmede for nye partnerskap heller.

Mange samarbeidspartnere

Blant samarbeidspartnerne til Bonum er Reitan Eiendom (Rema Etablering), Daimyo Eiendom, Fram Eiendom, Middelborg, Helling Holding, Caka, Ibex Eiendom, Chrisanic Eiendom og Gresvig Invest. I likhet med Stor-Oslo Eiendom har Bonum også Brødrene Jensen og Arne Blystadselskapet Songa Eiendom som samarbeidspartnere.

Powered by Labrador CMS