Målet med Nasjonale Turiststier er å tilgjengeliggjøre et utvalg turruter og turmål. (Illustrasjon: TEGMARK for Rodeo Arkitekter)
Målet med Nasjonale Turiststier er å tilgjengeliggjøre et utvalg turruter og turmål. (Illustrasjon: TEGMARK for Rodeo Arkitekter)

Vil bygge spektakulært turmål i Oslomarka

Stiftelsen Varde ønsker å bygge en utsiktsplattform på Vettakollen som skal gi en «wow-effekt» og skape et nytt turistmål.

Publisert Sist oppdatert

– En mulig utsiktsplattform på Vettakollen vil tilføre turmålet økt attraksjonskraft og få enda flere Oslo-boere ut i marka – også turister og nye markabrukere, skriver Rodeo Arkitekter i bestillingen av forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten (PBE).

Arkitektselskapet viser til at en plattform med sittegrupper mot solen/utsikten vil være en populær utvidelse av stedet, og samtidig ha et forholdsvis lett fotavtrykk i naturen.

– Det vil være fint å ta bilde av/ved – og kunne skape en wow-effekt – og kunne bli et populært turmål og rasteplass/matpakkested, skriver Rodeo Arkitekter på vegne av Stiftelsen Varde.

Sistnevnte drives i regi av turoperatøren Hvitserk, og har som formål å støtte utvalgte bistands- og utviklingsprosjekter «samt legge til rette for bærekraftig fjellturisme og naturbasert reiseliv».

Den foreslåtte utsiktsplattformen er formet som bue, som spenner ut over landskapet. Her kan man gå en runde og nyte utsikten fra flere punkt. Plattformen «kan ses som en utvidelse av stedet – og gir flere solvendte sitteplasser, uten å ødelegge naturen».

Sitteplassene er plassert på lange trebenker langs buen. Sittetribuner skal gi «en ekstra utsiktseffekt, ved at rekkverket på forsiden av konstruksjonen (foran sitteplassene) står lavere enn gangbanen».

– Med en så prominent – og utsatt – plassering, vil god kvalitet og holdbarhet i materialer og detaljering være en forutsetning i den videre prosjekteringen. I tillegg vil fokus være på tilpasning til stedet og å videreutvikle det arkitektoniske konseptet, skriver arkitektselskapet.

Tiltaket er en del av prosjektet «Nasjonale turiststier Oslo, Frognerseteren T – Vettakollen T». Ifølge bestillingen er prosjektet også partner i Oslo europeisk miljøhovedstad i 2019.

– Tiltakshaver og arkitekt har vært på befaring med blant andre Bymiljøetaten, og fått positive signaler. I tillegg er tiltakshaver i dialog med både lokale og nasjonale aktører som stiller seg bak prosjektet, heter det i henvendelsen til PBE.

Målet med Nasjonale Turiststier er å tilgjengeliggjøre et utvalg turruter og turmål med høy opplevelseskvalitet til lokale og tilreisende turister – og der man samtidig ivaretar hensyn til bærekraft og naturmiljø og fremmer lokal verdiskaping.

– Marka rundt Oslo er unik i verdenssammenheng, men det er mange Oslo-boere som ikke benytter seg av den bynære naturen. Samtidig er det få turister som går ordentlig tur i marka i dag. Med en egen Nasjonal turiststi i Oslo, vil denne kunne markedsføres og trekkes frem som inngangsporten til å ta del i de mange opplevelsene marka tilbyr – enten man er tilreisende eller fastboende. En form for tilrettelegging av en spektakulær, attraktiv signatursti vil kunne være med på å tilgjengeliggjøre marka som turmål og få flere ut, skriver arkitektselskapet.

Powered by Labrador CMS