– Snur opp ned på etablert praksis

Publisert Sist oppdatert

 Skattemyndighetene har helt siden 2005 holdt kategorisk på at en fisjon som skjer i direkte sammenheng med et salg av aksjer, ikke kan skje uten beskatning. Eies to eiendommer i samme AS og man får bud på den ene, kan man ikke skattefritt splitte selskapet i to, for deretter å selge aksjene i det selskapet som etter fisjonen eier den eiendommen man har fått bud på. 

Tankegangen har vært at man ikke skal kunne «fisjonere ut» en eiendom, dersom eneste hensikt med fisjonen er å spare gevinstskatt. 

Les også: – Alle bør rette et kritisk blikk mot eiendomsskattetaksten

Les også: Lovendring kan bli gullkantet

Les også: Staten tapte sak om søksmålsadgang

– Høyesterett synes nå å ha slått bena fullstendig vekk under dette, sier Espen Nordbø, advokat og partner i advokatfirmaet Haavind. 

Bakgrunnen er en sak som nå har gått flere runder i rettsapparatet:

Skattla som direktesalg

ConocoPhilips satt tidlig på 2000-tallet med et tilnærmet tomt hovedkontor på Randaberg. Beslutning om salg ble tatt i 2003. Først i januar 2005 at fikk man et akseptabelt bud. Kjøperen ville da heller kjøpe aksjene i eiendomsselskapet enn eiendommen direkte, blant annet fordi dette ville spare ham for en stor dokumentavgift. 

Les også: Vil forenkle mva-reglene for utleiere

Les også: Slurv gir skattesmell 

Les også: Ikea eller matjord?

Men eiendomsselskapet satt også på en del andre eiendeler og forpliktelser, som kjøperen ikke ville ha med. ConocoPhilips ordnet dette ved å gjennomføre en fisjon der disse andre eiendelene og forpliktelsene ble løftet ut og over i et nytt selskap. Kjøperen fikk da et «rent» eiendomsselskap, og ConocoPhilps fikk et skattefritt salg av aksjer fremfor et skattepliktig salg av selve eiendommen. 

– Det essensielle her er at kjøpet ble avtalt før fisjonen fant sted, sier Nordbø. 

– Det var derfor ikke tvilsomt at fisjonen ble gjennomført utelukkende for å spare skatt og dokumentavgift. 

Les også: Terskelverdiene for melding til Konkurransetilsynet heves

Les også: Gode råd i dårlige tider

På basis av egen praksis og med støtte i en lagmannsrettsdom fra 2011, var skattekontoret derfor neppe i noen som helst tvil da de skattla ConocoPhilips som om bygget var blitt solgt direkte. 

– ConocoPhilips nådde ikke frem med klage på ligningen. Men Klagenemnda var splittet, og et modig mindretall støttet skattyteren – og tingretten sa seg enig i dette mindretallet, sier Haavind-advokaten. 

Les også: “Godt snakk” ledet til bindende avtale

Les også: – Gå ikke i forliksrådsfella

Les også: Advarer mot lettvinte løsninger

Vant – og tapte

Staten tok imidlertid saken videre og vant en knusende seier i lagmannsretten. 

– Høyesterett har nå satt lagmannsrettsdommen suverent til side. Høyesteretts dom kan vanskelig ses på som annet enn en klar korreks av snart ti års temmelig entydig praksis fra skattemyndighetene – en praksis som har rammet et stort antall skattytere og stanset mange transaksjoner.

– Det blir spennende å se om skatteetaten vil ta et fullstendig tilbaketog eller om de vil forsøke å innskrenke dommens betydning. De har etter mitt syn ikke mye å spille på, poengterer Espen Nordbø i advokatfirmaet Haavind.

Les også: Bjørvika-saken anket inn for Høyesterett

Les også: – Bør lovfeste direkte fradragsrett for kostnader til offentlig infrastruktur

Les også: Leietaker vant over gårdeier

Les også: All time high for eiendomsadvokatene

Les også: – Flere får øynene opp for OPS

Les også: Kollektiv forvaltning under lupen

Les også: Skattesmell i lagmannsretten

Powered by Labrador CMS