Hassingveien 40 i Fredrikstad er solgt. Foto: Google Street View.

Pensjonskasse bytter eiendom

Halden Kommunale Pensjonskasse skulle selge Hassingveien 40 i Fredrikstad. De endte opp med en bytteavtale med Fauna Eiendoms og overtok Solgård Næringspark.

Publisert Sist oppdatert

Halden Kommunale Pensjonskasse (HKP) har eid Hassigveien 40 siden 2015, men hyret nylig inn rådgivning- og forvaltningsselskapet AMSTRAT til å finne en ny eier av eiendommen.

– Hassingveien 40 Eiendom AS ble kjøpt av oss som en ren yieldeiendom, med mulighet for noe utvikling. Når eiendommen sannsynligvis står foran en større utvikling ved fremtidig oppgradering av Østfoldbanen, er ikke vi den rette eieren.. Vi ønsket derfor å se på mulighetene for et eventuelt salg av eiendommen, samt sondere mulighetene for å reinvestere i tilsvarende aktivaklasse. For oss var det naturlig å rådføre oss med AMSTRAT som allerede bistår oss i andre sammenhenger, sier Eivind Hansen, administrerende direktør i HKP.

Etter å ha undersøkt markedet, kom AMSTRAT opp med eiendommen Solgård Næringspark som et alternativ til HKP.

– Fauna hadde gjort de store utviklingsgrepene på eiendommen, og i prosessen ble det avdekket at de også var i markedet for å reinvestere ved et eventuelt salg av Solgaard Næringspark. Det var da nærliggende å lufte muligheten for å se på Hassingveien 40, som ble vurdert til å ha den profil som Fauna Eiendom var ute etter. Dette viste seg å være en god match, og avtale om salg til Fauna Eiendom ble inngått. Fauna Eiendom er en aktør som er svært gode på eiendomsutvikling, og en riktig kjøper for en eiendom med et slikt potensiale, opplyser Bendik Strand Skaslien partner i AMSTRAT.

Hassingveien 40 AS hadde leieinntekter på 9,7 millioner kroner i 2017. Solgård Næringspark AS hadde leieinnttekter på 8,3 millioner kroner i fjor.

– AMSTRAT gjorde en veldig god jobb og var sentral – både med kjøpet av Solgården Næringspark, men ikke minst med å finne en god kjøper til Hassingveien 40. Solgården Næringspark blir en god investering for HKP. Eiendommen ligger strategisk til, har en differensiert leietakermasse, med noen solide ankerleietakere, samtidig som det noen utviklingsmuligheter, sier Eivind Hansen.

– Hassingveien 40 har en spesielt sterk leietakertakermasse (hovedleietakere Rema, Akershus Fylkeskommune, Fredrikstad kommune og Integrasjonspartner Bits) som skal bli godt ivaretatt videre. Vi gjør noen umiddelbare grep på eiendommen. Samtidig mener vi eiendommen har et betydelig verdiskapningspotensiale også på lang sikt som følge av den unike beliggenheten for sentrumsutvikling i Fredrikstad, sier Rasmus Os, daglig leder i Fauna Eiendom.

Han forteller at Fauna Eiendom har valgt å samarbeide med AMSTRAT for forvaltning av eiendommen videre.

Powered by Labrador CMS