Boligbebyggelsen ønskes trappet ned fra 16 til 8 etasjer. (Illustrasjon: Arcasa Arkitekter)
Boligbebyggelsen ønskes trappet ned fra 16 til 8 etasjer. (Illustrasjon: Arcasa Arkitekter)

Orkla med gigantprosjekt på Skøyen

Orkla Eiendom ønsker å bygge mer enn 33.000 kvadratmeter bolig og næring bak konsernets nye hovedkontor på Skøyen. Totalt blir det nesten 55.000 kvadratmeter på tomten.

Publisert Sist oppdatert

Byggingen av Orklas nye hovedkontor i Drammensveien 149 på Skøyen er kommet godt i gang med ferdigstillelse i slutten av 2018. Opprinnelig ønsket Orkla å bygge et høyhus på hele 21 etasjer, men møtte motstand hos Plan- og bygningsetaten (PBE). Sistnevnte utarbeidet et eget forslag på 16 etasjer som de politiske myndighetene sa ja til.

Orklas nye hovedkontor inkluderer 19.500 kvadratmeter næring og 1.500 kvadratmeter bolig.

Eiendommen er imidlertid ikke fullført når hovedkontoret er ferdig. Bakenfor ligger nemlig Essobyggget, som Orkla Eiendom ønsker å rive. Gjennom Arcasa Arkitekter har selskapet bestilt et oppstartsmøte hos PBE for å oppføre en ny bygningsmasse på totalt 33.260 kvadratmeter. Dette fordeler seg med 18.480 kvadratmeter bolig og 14.780 meter næring.

Inklusive Orklas hovedkontor skal det da bygges totalt 54.263 kvadratmeter på tomten.

– Det ønskes avklart høyder, funksjoner og utnyttelse, sett i forhold til områdeplan for Skøyen og i forhold til vedtatt reguleringsplan på samme eiendom, skriver Arcasa Arkitekter i bestillingen.

Orkla Eiendom ønsker at det høyeste næringsbygget skal få samme høyde som det nye hovedkontoret, altså 16 etasjer. Boligbebyggelsen ønskes trappet ned fra 16 til 8 etasjer.

Hans Olav Bjørk i det Erik Bøhler-eide selskapet Constructive Development er oppført som kontaktperson for prosjektet hos forslagsstiller. Han opplyser at Orklas nye hovedkontor inngår i reguleringsplanen fordi Drammensveien 149-153 har samme gårds- og bruksnummer. Det foregår nå en prosess for å dele eiendommene.

Han opplyser også at det nye prosjektet på tomten ligger langt frem i tid, ettersom det først kan påbegynnes etter at Fornebubanen er på plass.

Når den tid kommer, er det svært nærliggende å anta byggingen av de 33.260 kvadratmeterne bolig og næring blir et samarbeidsprosjekt mellom Orkla Eiendom og Erik Bøhler-eide Macama AS.