Sentralen i Oslo, Media City Bergen og Jonsvollkvartalet i Bergen kjemper om Cityprisen.
Sentralen i Oslo, Media City Bergen og Jonsvollkvartalet i Bergen kjemper om Cityprisen.

Nominert til Cityprisen

Her er de nominerte til Cityprisen 2018.

Publisert Sist oppdatert

Det blir kamp mellom Bergen og Oslo når Cityprisen 2018 skal deles ut på Citykonferansen den 15. februar i år. En jury bestående av Thor Olaf Askjer (adm. direktør i Norsk Eiendom), Maren Bjerkeng (partner og arkitekt i Grape Architects), Andreas Vaa Bermann (avdelingsdirektør for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune), Roar Sandnes (partner og arbeidende styreformann i Akershus Eiendom) og Netten Østberg (fagdirektør divisjon plan og arkitektur i Asplan Viak) har vurdert prosjekter over hele Norge og funnet frem til tre kandidater som er nominert til Cityprisen 2018.

De tre kandidatene er Sentralen i Oslo, Media City Bergen og Jonsvollkvartalet i Bergen.

Om Sentralen skriver juryen at etableringen av Sentralen er et viktig bidrag til en etterlengtet revitalisering av Kvadraturen i Oslo. Sentralen er i Øvre Slottsgate 3 og Tollbugata 30 og er utviklet og driftet av eieren Sparebankstiftelsen DNB. «Da DNB skulle samle sin virksomhet i Oslo i Bjørvika, ble to historiske bankbygg fra tidlig 1900-tall frigjort for ny bruk. Sparebankstiftelsen DNB hadde en idé om at Oslo kunne trenge en klynge for kulturliv, frivillighet, innovasjon og sosialt entreprenørskap, og har ved å tilrettelegge for ny aktivitet i dette kvartalet bidratt til å aktivisere Kvadraturen. På en svært vellykket måte er lukket, historisk bebyggelse gjort tilgjengelig og fylt med innhold som tiltrekker seg både målgruppen av kulturentreprenører og byens befolkning for øvrig, skriver juryen om Sentralen».

Juryen mener at suksessen med Sentralen er et resultat av visjonære og langsiktige eiere som kombinert med et brennende engasjement, entusiasme og kreativitet fra de enkeltpersonene som har vært med på både utvilkingen og driften. «I Norge finnes det ikke så mange eiere som har evne og vilje til å etablere og drifte en så stor kulturklynge. Juryen er likevel overbevist om at Sentralen vil gi nyttig inspirasjon og viktig lærdom til tilsvarende initiativ», skriver juryen videre.

Om Media City Bergen, som ligger i Lars Hillesgate 30 og er utviklet av Entra og Oslo Pensjonsforsikring, skriver juryen at etableringen har skapt et nytt liv i en del av Bergen sentrum som folk flest ikke oppsøker ofte. «Allerede kort tid etter ferdigstillelsen har byggene blitt en attraksjon og destinasjon for store og små mediebedrifter, deres besøkende og byens innbyggere», skriver juryen og fortsetter med at den er imponert over den dristighet, nyskapning, rendyrking av konsept og gjennomføringsevne som er lagt for dagen i planleggingen og realiseringen av prosjektet.

«Selv om Media City Bergen har en helt unik visjon og sammensetning av aktører, er juryen overbevisst om at prosjektet vil gi inspirasjon til fremtidsrettede forretningsmodeller i flere næringer i så vel mindre som større målestokker», skriver juryen.

Om Jonsvollskvartalet, som ligger i Jonsvollsgaten 2 i Bergen og er utviklet av Sparebanken Vest, skriver juryen at til tross for sentral beliggenhet, var området preget av utrygghet og mange slitne bygg. Tomten var den siste ledige i Bergen sentrum, og flere utbyggere hadde aldri klart å realisere sine planer for den. Sparebanken Vest kom imidlertid med ideen om en møteplass for vestnorsk verdiskapning, og bankens behov for areal og byens ønske om høy utnyttelse la til rette for en relativt massiv kvartalsutnyttelse. «Etter juryens vurdering har arkitekten hatt en særdeles heldig hånd med utforming, materialbruk og detaljering av så vel eksteriør som interiør. Det er grunn til å tro at man gjennom generasjoner vil kunne få en positiv opplevelse av disse kvalitetene gjennom bruk, elde og skiftende moteretninger», skriver juryen om prosjektet.

Videre skriver juryen at prosjektet viser «hvordan man kan med relativt enkle grep kan inkludere lokalbefolkningen i et ellers lukket kontorbygg og hvordan det bidrar til å gi noe tilbake til nærområdet og byen. Byggets arkitektoniske kvaliteter med volumutforming, materialvalg og detaljering vil åpenbart kunne være til inspirasjon for mindre og større bynære næringsbygg i hele landet».

Powered by Labrador CMS