ORGANISASJONSENDRINGER: Fra venstre: Petter Nylend, Kari Due-Andresen, Sigurd Haavik og Roar Sandnes.

Kari Due-Andresen blir sjef i Akershus Eiendom - henter samtidig ekstern styreleder

Kari Due-Andresen overtar fra årsskiftet som Managing Partner i Akershus Eiendom samtidig som hun fortsetter som sjeføkonom og faglig ansvarlig for analysevirksomheten.

Publisert Sist oppdatert

Samtidig blir Sigurd Haavik ny styreleder. Dagens styreleder Roar Sandnes og Managing Partner Petter Nylend skal begge fortsatt ha sentrale roller i selskapet. Endringene gjennomføres som et offensivt, strategisk grep av det partnereide selskapet for at Akershus Eiendom ytterligere skal styrke sin posisjon som landets ledende megler av næringseiendom.

Kari Due-Andresen kom til Akershus Eiendom i 2021 etter 10 år i Handelsbanken, hvorav de siste seks år som sjeføkonom. Før det var hun blant annet seniorrådgiver i Norges Bank innen makroøkonomisk og pengepolitisk analyse.

- Kari Due-Andresen er en av Norges aller dyktigste og mest anerkjente sjeføkonomer. På de to årene hun har jobbet hos oss, har hun i tillegg utvist meget gode lederegenskaper som leder av vår viktige analyseavdeling.

Akershus Eiendom har alltid ønsket å gi rom for og å løfte frem flinke folk. For styret var Kari det absolutte førstevalget, og hun blir en svært god arvtaker etter Petter Nylend når han nå ønsker å bruke alt sitt fokus på å være megler i transaksjonsmarkedet. Vi er derfor glade for at Kari sa ja til utfordringen med å både være Managing Partner og fortsatt sjeføkonom, og vi føler oss trygge på at hun sammen med det øvrige teamet vårt vil bidra sterkt til å bringe Akershus Eiendom videre til nye høyder», sier styreleder Roar Sandnes.

- Jeg gleder meg veldig til å ta over roret for dette utrolig spennende selskapet med en så suveren posisjon i det norske eiendomsmarkedet. Men jeg vil alltid også være analytiker, og det skal jeg fortsette med i min doble rolle som både Managing Partner og sjeføkonom. Jeg skal dermed fortsatt ha det faglige ansvaret og lede analysearbeidet i Akershus Eiendom. Sammen med de øvrige, svært dyktige medarbeiderne i avdelingen skal vi videreføre og foredle vår analysevirksomhet som en fortsatt svært viktig del av Akershus Eiendom. Jeg ser også veldig fram til å få være med å videreutvikle selskapet i min nye rolle som Managing Partner. Det er krevende tider, men vi har en meget offensiv strategi og har satt oss ambisiøse mål - både for månedene og årene som kommer, sier Kari Due-Andresen.

Sigurd Haavik, som fra nyttår overtar som styreleder, er grunnlegger av og senior partner i Oslo Family Office. Selskapet bistår strategisk en rekke norske familiebedrifter med å videreutvikle deres verdier - også utover deres finansielle avkastning. Sigurd har i tillegg flere andre, sentrale styreverv. Han har tidligere vært adm. direktør i Aars, som samler Møller-familiens eierskap og virksomheter, og som Sigurd spilte en sentral rolle i etableringen av. Han har også blant annet vært partner i konsulentselskapet Qvartz (nå Bain & Company Norway). Han blir Akershus Eiendoms første eksterne styreleder. Han er anerkjent som en av landets ledende forretningsstrateger, og han har også betydelig eiendomserfaring. Partnerskapet i Akershus Eiendom er imponert over de resultatene som han hittil har bidratt sterkt til å skape gjennom sine styreverv og ansettelsesforhold. I den krevende perioden som også eiendomsbransjen nå er inne i, vil Sigurds erfaring og strategiske fokus bli et meget viktig tilskudd til både styret og Akershus Eiendoms øvrige organisasjon.

- Jeg ser det som en stor tillitserklæring å bli valgt som styreleder i Norges fremste kunnskapsbedrift innen eiendom. Akershus Eiendom har en unik posisjon og tillit i markedet takket være sin historie, kompetanse, seriøsitet og ryddighet. Personlig har jeg en sterk fagintereresse for næringseiendom, ikke minst fordi dette også er fellesnevneren for de familiebedriftene som jeg jobber med til daglig og også sitter i styrer hos. Valgene av Kari Due-Andresen som ny Managing Partner og en ekstern styreleder for første gang, er utradisjonelle beviser på selskapets evne til nytenking og ønske om å hele tiden bli bedre. Jeg ser frem til å få være med å bygge Akershus Eiendom videre inn en ny, spennende fase, sier Sigurd Haavik.

Roar Sandnes har vært styreleder i Akershus Eiendom helt siden 2011. Før det var han i seks år daglig leder i selskapet. Roar er en av eiendomsbransjens mest markante personer, og han har mye av æren for Akershus Eiendoms eventyrlige utvikling og vekst siden han begynte i selskapet i 1998. Han vil fortsatt spille en viktig rolle i selskapet som partner og gjennom sitt store nettverk.

- Jeg har absolutt ikke tenkt å pensjonere meg selv om jeg går av som styreleder, og jeg ser frem til å fortsatt jobbe tett sammen med vårt dyktige team og mange av våre viktige kunder fra vårt kontor i Via-bygget. Jeg meget godt fornøyd med de offensive endringene som vi nå skal gjennomføre, og jeg er sikker på at disse vil bidra til å styrke selskapet ytterligere, understreker Sandnes.

Petter Nylend har vært Managing Partner i Akershus Eiendom siden 2017 i tillegg til fortsatt å være en meget anerkjent megler i transaksjonsmarkedet. Før han overtok som Managing Partner, ledet Petter transaksjonsavdelingen i ni år. Han har jobbet i selskapet siden 2004.

- I årene som Petter har ledet Akershus Eiendom, har vi hatt de beste resultatene siden selskapet ble etablert i 1992. Han har som Managing Partner bidratt sterkt til å ytterligere forsterke Akershus Eiendoms posisjon som landets ledende megler av næringseiendom. Selv om Petter hele denne tiden også har spilt en viktig rolle som megler, vil det bli en ytterligere, stor styrke for oss og våre kunder å få ham tilbake på heltid på meglerbordet, sier Roar Sandnes.

- Det har i disse årene vært et stort privilegium for meg å få lede et team av bransjens aller dyktigste meglere og rådgivere i tillegg til fortsatt å ha jobbet som transaksjonsmegler. Jeg ser nå frem til å kunne bruke all min tid på meglerjobben igjen, fremholder Petter Nylend, som i tillegg går inn som styremedlem i Akershus Eiendom fra nyttår.

Powered by Labrador CMS