Hjemlengselen ble for sterk

Norconsult vender tilbake til eiendommen de var med å bygge på begynnelsen av 80-tallet.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

“Norconsult bygde, solgte og dro. Nå er de tilbake igjen som leietaker på Kjørbo”.

Slik innleder Entra Eiendom på sine hjemmesider at rådgivningselskapet Norconsult har signert en femårig leiekontrakt med Entra. Kontrakten gir Norconsult rett til å leie 3300 kvadratmeter i den såkalte blokk 9 på Kjørbo utenfor Sandvika (bildet). Eiendommen består av to hovedbygg.

Norconsult er ifølge dem selv Norges største, og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Selskapet er spredt rundt omkring i Norge og utlandet, med ca. 2100 ansatte og 40 kontorer i Norge.

Kort flyttingHovedkontoret til Norconsult ligger i dag i Vestfjordgaten 4 i Sandvika sentrum, rett ved utløpet av Sandvikselva. Denne eiendommen ble i 2007 overdratt til Norconsult. Det er bare noen hundre meter mellom nytt og gammelt hovedkontor.

Største leietaker på Kjørbo i dag er politiet i Asker og Bærum. Hele arealet til eiendommen er på 53 097 kvadratmeter. Høyden til de to byggene er henholdsvis tre og fem etasjer. Det eldste bygget fra 1981 ble påbygget i 1991.

Entra Eiendom skriver ingenting om leienivået, men ifølge den seneste markedsrapporten til Union Norsk Næringsmegling, kan kontoreiendommer av topp standard i Asker og Bærum leies ut for 1700 kroner kvadratmeteren i året, gjennomsnittseiendommen for 1200 kroner meteren.

Sandvika er normalt det dyreste området i Bærum, der leieprisene omtrent er på høyde med nivåene ute på Fornebu og litt under nivået på Lysaker. Enkelte “kremeiendommer” i Bærum oppnår ifølge Union høyere leiepriser.

EgenutvikletEntra skriver at Norconsult og øvrige selskaper som senere ble eiere i selskapet, var med og utviklet kontorkomplekset på Kjørbo. Etter å ha bygd komplekset ferdig i to byggetrinn, flyttet selskapet selv inn i de nye byggene.

Norconsult ble på Kjørbo til de i 1994 solgte anlegget til Saga Petroleum, som i 1999 ble fusjonert inn i daværende Hydros olje- og gassdivisjon.

I første omgang skal 100 Norconsult-ansatte inn i de nye lokalene. Norconsult signaliserer imidlertid ifølge Entra at de er i sterk vekst og kan få økt arealbehov innen kort tid. Selskapet overtar lokaler som solenergiselskapet REC tidligere disponerte. REC skal nedbemanne sin virksomhet, men leier fortsatt rundt 3600 kvadratmeter på Kjørbo.

OmorganisererEntra opplyser i en annen melding at de slår sammen regionene Sør og Vest til Region Sør- og Vestlandet, med hovedsete i Bergen. Tidligere Region Øst deles i Region Oslo Sentrum og Region Stor-Oslo (eiendommer på Bryn, Helsfyr, Lillestrøm, Bærum, Drammen og Østfold). Region Midt- og Nord-Norge består som tidligere.

Det skal ifølge Entra opprettes lokale eiendomsteam som skal betjene de forskjellige kundene og eiendommene. Teamene settes sammen på tvers av Entras markeds- og drifts/vedlikeholdsavdeling.

Foto: Entra Eiendom

 

Powered by Labrador CMS