Eiendommen er beliggende 450 meter fra T-banestasjon. (Illustrasjon: Arcasa Arkitekter)
Eiendommen er beliggende 450 meter fra T-banestasjon. (Illustrasjon: Arcasa Arkitekter)

Her vil Neptune bygge 80 leiligheter

Tomten er beliggende i et område hvor Neptune Properties har en rekke boligprosjekter.

Publisert Sist oppdatert

I Malerhaugveien 28 i Oslo ønsker Neptune Properties å bygge 80 blokkleiligheter og en 4-adveling barnehage. Det tilsvarer 7.350 kvadratmeter lyse arealer.

Opprinnelig ble dette planlagt som et rent boligprosjekt, men på grunn av opplyst mangel på barnehageplasser på Ensjø ønsket Plan- og bygningsetaten å omregulere eiendommen til barnehage. Dette førte til at forslagsstiller undersøkte muligheten for å utvikle en kombinasjon av bolig og barnehage.

Eiendommen er på snaut 5,4 mål, hvorav 292 kvm er regulert til del av Malerhaugveien, 180 kvm er regulert til en gangvei sør på eiendommen og 1.488 kvm er regulert til friområdet «Østre Parkdrag».

– Underveis i dialogfasen har alternativer for tilknytning til dette friområdet vært et viktig tema. Eiendoms- og byfornyelsesetaten var positive til sambruk av deler av tilliggende grøntareal i friområdet som uteareal for barnehagen. De mente at dette var et kompromiss for avgitte arealer av eiendommen til friområdet. Løsningen ivaretar tilgjengelighet mellom grønnstruktur og utearealer, og knytter disse sammen, skriver Arcasa Arkitekter i planforslaget til politisk behandling.

I prosjektet etableres en blokk som gir en sammenhengende bygningsrygg mot Malerhaugveien i øst, og en blokk nordvest på tomten. Ifølge planforslaget åpner plassering av de to blokkene på tomten for gode sol- og uteforhold i nytt gårdsrom.

– Bebyggelsen vil ha et maksimalt etasjeantall på 6 etasjer med inntrukket sjette etasje. Underveis i dialogfasen har volumene blitt bearbeidet for å øke størrelsen på gårdsrommet, og for å styrke gateløpet langs Malerhaugveien, skriver Arcasa Arkitekter.

Malerhaugveien 28 ligger på Ensjø, hvor det foregår en transformasjon fra bilby til boligby. I planområdets nærområde er flere prosjekter ferdigstilte, mens en rekke andre er under planlegging.

For Neptune Properties er dette blitt et viktig utbyggingsområde. I Stålverksveien 1 (Ensjøhøyden) er selskapet i ferd med å oppføre 85 leiligheter. Ikke langt unna – i Malerhaugen Park – har Neptune bygget 25 leiligheter. På naboeiendommen Ensjøveien 34 skal det bygges 73 leiligheter. I tillegg kommer Ensjøveien 4, hvor selskapet ønsker å bygge 102 leiligheter.

Powered by Labrador CMS