Økningen i antall boliger skal følge opp ambisjonen i strategisk plan for Hovinbyen.

Her kommer det 3.000 nye boliger

OBOS har funnet plass til enda flere boliger i gigantprosjektet på Ulven i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

«La Ulven leve» og «Nå vekker OBOS Ulven» er teasere mange osloborgere har fått med seg, etter at boligbyggelaget bestemte seg for å transformere den store industritomten på Ulven til et boligområde.

Arcasa Arkitekter har nå oppdatert helhetsgrepet for Ulven (FeltB1-B2-B3-B4-C-D1-D2-D3-D4), og der vurderer arkitektselskapet at Ulven har et potensial for økt utnyttelse på 8 prosent for området utenom felt B1. Da vil beregnet boligtall øke med ca. 174 boliger, fra 2.172 til 2.345 enheter.

– I tillegg vil det være et mulig boligpotensial i felt X, med ca. 430 boliger, som vil vurderes senere etter analyser rundt støy og forurensning, påpeker Arcasa.

Arkitektselskapet uttaler at økningen på 8 prosent følger opp ambisjonen i strategisk plan for Hovinbyen, der boligpotensialet er vurdert som vesentlig større enn angitt i kommuneplanen.

De enkelte felt er delt opp i en åpen kvartalsstruktur, som skal være i tråd med retningslinjer i gjeldende plan. For å oppnå variasjon innenfor kvartalene er disse underdelt i «byhus», som kan gis ulik utforming.

Reguleringsplanen legger opp til bruk av varierte høyder innenfor bebyggelsen. Tiltakshaver har latt dette være et styrende prinsipp i forhold til varierte gesimshøyder og strategisk plassering av de høyere og lavere delene av kvartalene.

Kvartalene er gjennomgående lavere mot sør og vest, av hensyn til solforhold på fasader og i gårdsrom.

I beskrivelsen av helhetsgrepet skriver arkitektselskapet også at Ulven skal være et urbant boligområde, med store sammenhengende grøntområder. Parkene og gatetunene danner sammenhengende grøntakser som binder bydelen sammen.

På hjemmesiden til OBOS blir Ulven profilert som «en grønn bydel med boliger folk flest har råd til».

Powered by Labrador CMS