VOKSER: AKAs finansdirektor Thomas A. Simonsen, adm.dir. Jane K. Gravbraten og eiendomsdirektor Rolf Hammerengen.

AKA økte leieinntektene med 6,1 prosent

Økte leieinntekter fra KPI-justering og investeringer motvirket økte rentekostnader for AKA.

Spesialisten på dagligvareeiendommer oppnådde leieinntekter på 243,1 millioner kroner i første tertial. Det er en økning på 6,1 prosent sammenlignet med samme tertial i fjor. Driftsresultatet før avskrivninger steg fra 196,7 millioner kroner i fjor til 208,3 millioner kroner. Men økte rentekostnader sendte resultatet før skatt ned fra 62 millioner til 42,1 millioner kroner.

- Lønnsomheten fra driften er fortsatt meget solid og med en topplinjevekst på 6 % og positive effekter fra rentesikringer motvirker vi de økte rentekostnadene, sier AKAs finansdirektør Thomas Simonsen.

Det har vært få transaksjoner i segmentet til AKA den seneste tiden, men AKA har vekstambisjoner og ser etter muligheter.

– Vi er tålmodige og stoler på vår langsiktige strategi som har resultert i et stort antall eiendomsinvesteringer med god lønnsomhet. I februar kunne vi endelig markere overtakelsen av første pulje med dagligvareeiendommer i Danmark og vi gleder oss til å tilegne oss enda mer erfaring og kunnskap om et nytt geografisk marked, sier adm.dir. Jane K. Gravbråten.

I forbindelse med operasjonaliseringen av bærekraftstiltak jobbes det spesielt med

prosjekter med formål om å redusere eiendommens klimaavtrykk og leietakers energiforbruk, og det er etablert flere solcelleanlegg som er satt i drift samt inngått avtale om ytterligere etablering.

- Vi jobber kontinuerlig for å effektivisere og optimalisere vår eiendomsforvaltning, noe som gjøres i tett samarbeid med våre leietakere og samarbeidspartnere. Det er etablert flere spennende prosjekter for å implementere ny teknologi og IT-verktøy samt styrke interne prosesser for i størst mulig grad å være en proaktiv gårdeier, uttaler eiendomsdirektør Rolf Hammerengen.

Per juni 2024 eier AKA, direkte eller indirekte, portefølje bestående av 259 eiendommer og 557.000 kvadratmeter med en samlet årlig leieinntekt på 909 millioner kroner, hvorav 56 % av inntektene kommer fra utleie til dagligvaresegmentet. Tallene inkluderer gjennomført overtakelse av 22 eiendommer i Danmark som AKA er teknisk og kommersiell forvalter av, og resterende 42 eiendommer i transaksjonen forventes overtatt ila. 2024.

Powered by Labrador CMS