FART: Det bygges som aldri før i Finnmark spesielt, og det er dessuten god fart i de to andre fylkene i Nord-Norge. Foto: Jan Eivind Fredly, Aidem Media
FART: Det bygges som aldri før i Finnmark spesielt, og det er dessuten god fart i de to andre fylkene i Nord-Norge. Foto: Jan Eivind Fredly, Aidem Media

78 prosent mer boligbygging i nord

I 2018 ble det igangsatt bygging av 513 boliger i Finnmark. Dette er en økning på 78 prosent i forhold til året før, og godt over gjennomsnittet de siste ti årene.

Publisert

Man må tilbake til 1994 for å finne høyere boligbygging. Tallet for Troms er 1.129, ned seks prosent fra 2017, men likevel betydelig over gjennomsnittet de siste ti årene. Og selv om de 842 boligene i Nordland representerer en nedgang på 46 prosent fra 2017 er også dette over gjennomsnittet de siste ti år.

– Dette er virkelig positive tall for en av landsdelens aller største næringer. Vår bransje er en indikator på helsetilstanden i landsdelen. Disse tallene viser at det er svært god fart i Nord-Norge, sier adm. direktør Ruben Jensen i NESO (Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon).

2017 representerte den høyeste aktiviteten på byggeplasser i Nord-Norge på mer enn 50 år. 2018-tallene viser en nedgang fra dette rekordnivået. Jensen påpeker imidlertid at aktiviteten i fjor likevel er større en snittet for de siste ti årene i samtlige fylker.

– Vi har fortsatt meget høy byggeaktivitet i landsdelen til tross for en viss tilbakegang fra rekordåret 2017. Landsdelen trenger likevel impulser for fortsatt vekst og utvikling. Vi ber derfor Regjeringen om en fortsatt satsing på infrastruktur og tilrettelegging for en vekst i viktige næringer, sier Jensen.

Totalt i Nord-Norge ble det igangsatt 2.484 boenheter, 18 prosent ned fra rekordåret 2017 men likevel betydelig over gjennomsnittet de siste ti år. Sør-Norge hadde en tilbakegang på ti prosent.

Total byggeaktivitet i 2018:

Finnmark: Det ble igangsatt 142.000 kvadratmeter, opp 43 prosent i forhold til året før. Siden 1980 har det kun vært så høy byggeaktivitet en gang tidligere (2014). Dette er godt over gjennomsnittet de siste 10 år.

Troms: Det ble igangsatt 301.000 kvadratmeter. Tilbakegang på 7 prosent i forhold til året før. Dette er likevel godt over gjennomsnittet de siste ti år.

Nordland: Det ble igangsatt 338.000 kvadratmeter. Tilbakegang på 33 prosent i forhold til det historisk høye nivået i 2017, men likevel godt over gjennomsnittet de siste ti år.

Totalt i Nord-Norge: Det ble igangsatt 781.000 m2. Tilbakegang på elleve prosent i forhold til 2017. Dette er likevel betydelig over gjennomsnittet de siste ti år. Sør-Norge hadde en tilbakegang på fem prosent.