STORT: Bellevue Brygge i Fredrikstad er et av Bane NOR Eiendoms store boligprosjekter.
STORT: Bellevue Brygge i Fredrikstad er et av Bane NOR Eiendoms store boligprosjekter.

709 millioner i driftsresultat

Bane NOR Eiendom har investert 869 millioner kroner hittil i år.

Publisert Sist oppdatert

Dette går frem av Bane NOR Eiendoms rapport for 2. tertial. Her er noen finansielle høydepunkter:

Driftsresultat var 709 millioner kroner (347), hvorav bidrag fra felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede selskap utgjorde 275 millioner (114) og resultat før skattekostnad 636 millioner  (287).

LES OGSÅ: Selger for 1,6 milliarder kroner

Totale leieinntekter utgjorde 509 millioner kroner (472). Av dette var 123 millioner relatert til verksteder, 234 millioner relatert til stasjoner og 152 millioner relatert til jernbaneeiendom og øvrige eiendommer.

Salgsgevinster bidro med 293 millioner (17), der gevinst fra salg av tomter utgjorde  206 millioner, og byggherregevinster fra salget av Schweigaardsgate 33 og en mindre bygård i Hollenderkvartalet utgjorde 87 millioner.

  • 73 prosent av boliger under oppføring var solgt per utgangen av august.
  • Ledighet i eiendomsmassen: 5,1 prosent (6,6).
  • Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: MNOK 53 (193).
  • Investeringer i utviklingsprosjekter verksteder og boligprosjekter: MNOK 869 (470).

LES OGSÅ: 109 leiligheter for 500 millioner kroner

Bane NOR Eiendom har hittil i år investert 869 millioner kroner fordelt på mer enn 180 investeringsprosjekter i heleide selskaper. De seks største prosjektene utgjør 69 prosent av de samlede investeringene hittil i år:

  • Hotell ved Drammen Stasjon.
  • Kontorbygg ved Drammen Stasjon.
  • Nytt verksted på Kvaleberg (Stavanger).
  • Verkstedsombygging på Grorud (Oslo).
  • Boligprosjektet Bellevue Brygge (Fredrikstad).
  • Boligprosjektet Proffen Hageby (Drammen)

Rapporten omfatter Bane NOR Eiendom konsern som består av ca 100 hel- og deleide selskaper.