Utvikling

PBE vil at Spektrums høyhus får mye oppmerksomhet

Plan- og bygningsetaten mener det er viktig å vie toppen av høyhuset oppmerksomhet i utforming.

MÅ BIDRA POSITIVT: PBE mener at høyhusene i området må komplementere hverandre og bidra til en positiv opplevelse. Til høyre det foreslåtte bygget «Oslo Solar» i regi av Entra. Ill: LPO arkitekter.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Stiftelsen Norges Varemesse ønsker å utvikle Oslo Spektrum videre til et fullverdig kongressenter. Planen inkluderer et høyhus med tilnærmet lik høyde som Oslo Plaza og Posthuset. Der skal det tilrettelegges for arealeffektive kontorarbeidsplasser.

I november var Stiftelsen Norges Varemesse i møte med Plan- og bygningsetaten. Av referatet fremkommer det at etaten vektlegger «at høyhusene i området må komplementere hverandre og bidra til en positiv opplevelse i området».

– Et nytt høyhus på Spektrum bør uttrykksmessig kunne forene høyhusene i området, uten å kopiere Plaza eller Postgirobygget, men samtidig bidra til et samlende og helhetlig uttrykk, uttalte PBE,

Les også: Gigantplaner mellom Lysaker og Fornebu

Etaten mener også at grunnflaten i høyhuset sannsynligvis «bør reduseres betraktelig for å gi opplevelsen av et slankere tårnbygg og det bør vurderes om formen på byhallen og kan gis gjenklang i høyhuset».

I møtet påpekte PBE også at utformingen av toppavslutningen er av særlig betydning. Etaten viste til Axel Towers i København tegnet av Lundgaard og Tranberg som et av mange eksempler på senere utviklingsprosjekter med høye ambisjoner med hensyn til utforming. I et senere møte uttalte etaten også at «toppen av høyhus må vies oppmerksomhet i utforming og denne bør avsmales eller skulptureres».

De lokalklimatiske forholdene på bakkeplan er dessuten av avgjørende betydning for om området blir et godt sted å bevege og oppholde seg i.

– Vindanalyser som tar for seg hele området med eksisterende og nye høyhus, vil være viktig for å kunne vurdere konsekvensene. PBE er i gang med en helhetlig vindanalyse for området. Hensynet til de lokalklimatiske forholdene må vies stor oppmerksomhet i saken, fremgår det av møtereferatet.

 

Økonomistyring for eiendomsselskaper i krisetider (+)
Aktuelt
Syndikat kjøpte to politistasjoner (+)
Transaksjoner
Viktige MVA-avklaringer ved redusert leie, utsatt betaling av leie og leiefritak (+)
Juss
Nordiske proptech-profiler samlet bransjen til erfaringsdeling over landegrensene
Tech
Er sikret for ett år og satser i krisetider
Bolig
Skjer'a? Få med deg alt. Bli abonnent her!
Nytt tap for staten i sak om dokumentavgift (+)
Juss
Frykter langvarig skader
Aktuelt
Tror bransjen i stor grad kan reddes (+)
Aktuelt
Bonum vil bygge boliger – PBE anbefaler park
Bolig

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.