Utvikling

Sier nei til «nedbygging av Oslo S»

KLP Eiendom mener alternativene fra Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren for Postterminalen går på tvers av både nasjonale og regionale føringer for klimavennlig og bærekraftig byutvikling.

KRAFTIG KUTT: Alternativene fra Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren representerer kraftige kutt.  (Kristin Jarmund Arkitekter, C.F. Møller Architects og Rodeo arkitekter)
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

«Alternativ 3 og 4 tilhører en epoke som er forbi, og KLP Eiendom kan ikke forsvare en slik nedprioritering av klimaarbeidet. Slik forslagene i alternativ 3 og 4 nå fremstår vil de være uaktuelle for KLP Eiendom å realisere.»

Det skriver Rodeo arkitekter – på vegne av KLP Eiendom og Arkitektgruppen – i en høringsuttalelse om Plan- og bygningsetaten (PBE) og Byantikvarens alternativer 3 og 4 for Postterminalen.

Kutt på 40 000 kvm

KLP Eiendom foreslår å omregulere Postterminalen i Biskop Gunnerus’ gate 14 B fra tomt for offentlig bygning (postgiro- og jernbaneposthus) til forretning, undervisning, kulturinstitusjon, tjenesteyting, kontor, hotell, bevertning, torg, park og friluftsområde. Planforslaget omfatter to høyhus med henholdsvis kontor og hotell.

Som Estate Nyheter tidligere har omtalt, hevder Rodeo arkitekter at PBEs alternativ vil kutte arealet med nærmere 30 000 kvadratmeter, mens Byantikvarens alternativ gir et kutt i arealet på nærmere 40 000 kvadratmeter.

«Svært negativt»

– En slik arealreduksjon som alternativ 3 og alternativ 4 innebærer, vil være svært negativt blant annet for prosjektets klimagassregnskap og vil gå på tvers av både nasjonale og regionale føringer når det gjelder å styre mot en klimavennlig og bærekraftig byutvikling, skriver Rodeo arkitekter i høringsuttalelsen, og fortsetter:

«Som en følge av arealreduksjonen innebærer alternativ 3 og 4 1 600-2 000 færre arbeidsplasser på Norges største kollektivknutepunkt. Dette er arbeidsplasser som vil være basert på at folk går, sykler eller tar kollektivt til jobb. Det er arbeidsplasser som vil skape økt byliv i nærområdet og sentrum generelt og ikke minst er det arbeidsplasser som direkte vil bidra til en klimavennlig byutvikling.»

Bærekraftig byutvikling

Arkitektselskapet mener at man således også kan stille spørsmålet om hvorvidt alternativ 3 og 4 er i tråd med Byrådet i Oslo sin ambisiøse plan for hvordan byen skal kutte klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030.

– Alternativ 3 og 4 synliggjør hva en utbygging som først og fremst forholder seg til en høyhusstrategi fra 2005 innebærer. Svaret er en nedbygging av kollektivknutepunktet Oslo S. Det alternativene ikke synliggjør er nyere forventninger og målsettinger fra nasjonale, regionale og lokale hold om en klimavennlig og bærekraftig byutvikling.  Vår planfaglige vurdering er derfor at det er på tide å se på høyhusstrategien fra 2005 med nye øyne. En forflytting av byens høydepunkt nærmere Oslo S er en mer oppdatert historiefortelling om byutvikling i vår tid, i tillegg til at det er et konkret skritt i å nå de målsettingene som er satt for bymiljø og klimagassutslipp, heter det i uttalelsen.


Se også Estate Plays miljøserie Vi skal redde verden, med episoden som tar for seg ombruksselskapet Resirqel her:

Og Klimastiftelsen Zero er klar i sin tale når det gjelder eiendomsselskapene som ikke henger med på miljø:

Nesten hele hyttefeltet til 200 mill forsvant på et blunk
Aktuelt
800 boliger. Minst 3 milliarder kroner (+)
Bolig
Bygger næringsbygg til over 200 mill
Aktuelt
Oslo Finans med ansettelser
Karriere
Höegh utvider styret
Karriere
Skjer'a? Få med deg alt. Bli abonnent her!
Malling med digital storsatsing
Tech
– Gjeninnfør momsfritaket på offentlig infrastruktur
Aktuelt
Har registrert feil i eiendomsskatten i Oslo
Bolig
UtviklingsABC – Del 3 – Innledende om kjøp av utviklingseiendom
Juss

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.