Juss

Utleiers ABC – ny artikkelserie

I en serie artikler vil advokater i advokatfirmaet DLA Piper gjennomgå viktige problemstillinger for utleiere i forbindelse med inngåelse og administrasjon av leieavtaler.

GIR RÅD: F.v. partner Andreas Mello-Kildal, advokatfullmektig Lasse Innleggen, senioradvokat Gro Hauge og partner Line Ravlo-Losvik i DLA Piper.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Bakgrunnen for temaet er viktigheten av leieavtalene for kontantstrømeiendommer, samt et ønske om å synliggjøre at inngåelse av leieavtaler alltid krever en viss grad av skreddersøm.

Noe av det som vil gjennomgås nevnes allerede her, og den første artikkelen kan du lese på Estate Nyheter i morgen.

Verdidriver
Leieavtalene, og tilhørende leieinntekter, er sentrale verdidrivere for kontantstrømeiendommer. Det finnes mange eksempler på at store verdier har blitt skapt gjennom utforming og forhandling av leieavtaler, men det finnes også mange eksempler på det motsatte.

Men verdiene av en god leieavtale ligger i flere plan. Hensynet til et langvarig og godt forhold mellom utleier og leietaker er også av stor betydning, og i denne sammenheng er det viktig at avtalene ikke er unødvendig konfliktskapende.

– Viktige og verdifulle leieavtaler inngås ofte uten at noen av partene har vært bistått av advokat. Det er da ekstra viktig at utleiere og meglere er bevisste på hva de bør hensynta ved avtaleinngåelsen. Utleier og megler bør unngå unødvendige feil og klausuler som skaper tolkningstvil, sier partner Line Ravlo-Losvik.

LES OGSÅ: Tilbakelevering av leieobjektet: Hva kan utleier kreve erstattet?

Ulike former for tilpasning
Ravlo-Losvik påpeker at tilpasningen av leieavtaler i det konkrete tilfellet kan sies å skje på to nivåer.

– Det ene er ren utfylling av standarder som eksisterer og det andre er konkrete tilpasninger basert på forhandlinger. Et av formålene med Utleiers ABC er å fremheve det som det er viktig å tenke på i begge disse situasjonene, og kanskje også øke bevisstheten rundt når det kan være hensiktsmessig å benytte juridisk bistand.

Utgangspunkt i meglerstandardene
I Utleiers ABC vil advokatene i DLA Piper ta utgangspunkt i de såkalte meglerstandardene – med utgangspunkt i standard leieavtale for næringslokaler «som de er». I artikkelserien vil viktige problemstillinger i tilknytning til de enkelte punktene i standarden gjennomgås. Artiklene vil publiseres ukentlig, basert på en kronologisk oversikt i samsvar med meglerstandardenes nummerering.

Leieavtaler er tverrfaglige
Gjennom artikkelserien vil blant annet følgende sentrale temaer behandles;

  • Husleierettslige spørsmål
  • Skatte- og avgiftsrettslige spørsmål
  • Entrepriserettslige spørsmål
  • Plan- og bygningsrettslige spørsmål
  • Garantirettslige spørsmål
  • Kontraktsrettslige spørsmål
  • Internasjonale problemstillinger og trender

– Ved utformingen av artiklene vil DLA Piper søke å skrive disse slik at de kan være et praktisk hjelpemiddel for de som arbeider med utforming og forvaltning av næringsleieavtaler. Utleiers ABC vil være særlig rettet mot utleiere og meglere, sier partner Andreas Mello-Kildal.

Artiklene vil ikke nødvendigvis behandle alle detaljer og spørsmål som kan oppstå i praksis – men problemstillinger som DLA Piper oppfatter er hyppigst forekommende og relevante i det daglige.

LES OGSÅ: Mener nytt lovforslag vil gi unødige byrder for eiendomsbransjen

Forfatterne bak Utleiers ABC vil ved endt artikkelserie være hele DLA Pipers eiendomsteam, som består av 17 dedikerte eiendomsadvokater, med bistand fra firmaet for øvrig, herunder entrepriseavdelingen.

I morgen: Første artikkel i Utleiers ABC er «Valg av riktig standard».

Koronaeffekten på eiendomsmarkedet
Aktuelt
Suksess i den leilighetsløse bygda
Bolig
Etablerer reiselivsgigant mens korona herjer (+)
Transaksjoner
Dyreste i Stavanger
Bolig
Fører digital handelskrig mot korona – og det funker (+)
Aktuelt
Ikke gå glipp av noe! Meld deg på nyhetsbrev her!
Ansett en Mama for lunch
Play
Boligprisene faller
Bolig
Har solgt for 1,7 milliarder hittil
Bolig
Kan bli første norske internasjonale vinner
Aktuelt

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.