Bolig

Ja eller nei til 1300 sentrumsboliger

Etter å ha ligget i en nærmest årelang utviklingsdvale, ser det nå ut til at politikerne i grunnlovsbygda kan samle seg om å fortette sentrum.

FORTETTING: Wergelandskvartalet blir et stort bidrag i transformasjonen av Sundet fra et søvnig bygdesentrum til en liten by. Ill.: HilleMelbye Arkitekter.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

12. mars sluttbehandlet et ekstraordinært planutvalg områdereguleringsplanen for Eidsvoll sentrum, der de blant annet skulle legge til rette for inntil 1.415 nye boliger.

Totalt er planområdet 424 mål med en omkrets på fem kilometer, men det er den lille sentrumskjernen som er selve nerven i fortettingen. Planen foreslår 1000 blokkleiligheter der, samt 300 på den gamle bussterminalen 300 meter lenger opp i veien.

– Boligpotensialet totalt er beregnet til ca. 1.900 personer. Per i dag bor det ca. 600 personer innen plangrensen. Området vil altså kunne få et markant større innbyggertall, heter det blant annet i saken.

At Eidsvoll er en intercitystasjon med fire togavganger i timen til Oslo, er naturligvis en av de viktigste årsakene til fortettingen. Fra sentrum er det 800 meter dit.

– En del av hensikten er å legge til rette for utvikling rundt knutepunktsfunksjoner. I tillegg kan sentrumsområdet i Sundet også anses som et slikt område, da andelen boliger kan forandres radikalt og dermed omdefinere måten sentrum brukes på, heter det.

TÅRN: På den gamle bussterminalen vil Bjørn Dæhlie inkludere et tårn på 12-14 etasjer. Det sa planutvalget imidlertid nei takk til. Ill.: Romfarer arkitekter.

Byggehøyder er og har lenge vært en het potet i Sundet, men alle som synes flere enn tre etasjer er stygghøyt møter motstand i planen. Riktignok vil den variere høydene, men går inn for opptil åtte etasjer i det som blir Wergelandskvartalet.

På tomta etter den gamle bussterminalen vil eier Bjørn Dæhlie inkludere et tårn på 12-14 etasjer. Men hverken dette eller et tårn til et annet sted i sentrum, fikk gjennomslag i planutvalget.

Det som skal bli Wergelandskvartalet er i dag to bebygde sentrumskvartaler. Her vil de lokale eierne rive det meste for å bygge næring og 200-300 blokkleiligheter over 23.000 kvadratmeter.

– I første etasje vil bebyggelsen fylle størstedelen av kvartalenes grunnflate og bestå av butikker og servicefunksjoner. En innvendig passasje deler kvartalene i to og knytter seg til et lite torg ved hver inngang. Fra andre etasje og oppover har vi delt inn boligene i to klassiske, bymessige karréstrukturer, skriver Hille Melbye Arkitekter blant annet i sin prosjektbeskrivelse.

Bjørn Dæhlie eier snart et dusin eiendommer i Sundet, inkludert den gamle bussterminalen. Det området ligger mellom Eidsvoll Brygge som Bjørn Rune Gjelstens Profier bygde i 2008, og boligblokka Skibladnersvingen som Bjørn Dæhlie bygde i fjor.

I tillegg til massiv fortetting skal det også bi en ny gatestruktur i Eidsvoll sentrum.

– Den tilrettelegger for at mennesket, og ikke bilen, prioriteres i sentrum. Hensikten med gatestrukturen er å skape et mer intimt og kompakt sentrum hvor kollektivtrafikk, sykkel og gange prioriteres, men hvor det fortsatt er fullt mulig å komme frem med personbiler.

Rådmannen mener planforslaget tilrettelegger for et sammenhengende sentrum med gode trafikale løsninger, og anbefaler at planforslaget vedtas. Men nå skal endingene fra planmøtet, der blant annet de to tårnene ble strøket, bearbeides før saken endelig avgjøres i kommunestyremøtet 12. mars.

Fakta
Sundet er Eidsvolls kommunesenter
Hovedsakelig er det to store eiendomsaktører her, Wergelandskvartalet og Bjørn Dæhlie.

Wergelandskvartalet eies ifølge proff.no med en tredel hver av:

1. Ole Martin og Ole Morten Almelid (95/5).
2. Finsbråten Eiendom (Jan Arne, Erik og Magne Finsbråten)
3. Eivind Olsrud, og Per Joakim Olsrud (50/50).


Boligutviklerne bygger som aldri før i Stor-Oslo-området. Estate kunnskaps konferanse Boligdagene 2019 ser nærmere på både Oslos beste tomter, spektakulære boliger og pulsen på boligmarkedet.

Nesten hele hyttefeltet til 200 mill forsvant på et blunk
Aktuelt
Bygger næringsbygg til over 200 mill
Aktuelt
Oslo Finans med ansettelser
Karriere
Höegh utvider styret
Karriere
Malling med digital storsatsing
Tech
Skjer'a? Få med deg alt. Bli abonnent her!
– Gjeninnfør momsfritaket på offentlig infrastruktur
Aktuelt
Kan revolusjonere morgendagens hyttebygging (+)
Utvikling
UtviklingsABC – Del 3 – Innledende om kjøp av utviklingseiendom
Juss
Advarer mot byggebrems i nord
Utvikling

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.