INVITERENDE: Bygget skal ha en inviterende og åpen førsteetasje som legger til rette for byliv i området.
INVITERENDE: Bygget skal ha en inviterende og åpen førsteetasje som legger til rette for byliv i området.

Windfeldt vil bygge stort på Lysaker

Lars Windfeldt har planer om et nytt kontorbygg på over 25.000 kvadratmeter på Lysaker. – Jeg har stor tro på Lysaker som kontorcluster i årene fremover, sier han til Estate Nyheter.

Publisert

Det var etter at oljekrisen rammet eiendomsmarkedet på Lysaker og Fornebu i 2014/15, at eiendomsinvestor Lars Windfeldt begynte å interessere seg for denne delen av kontormarkedet. Da Storebrand Bank tiltrådde pantet i Pareto-syndikatet Magnus Poulssons vei 7, ble eiendommen etter kort tid solgt til Lars Windfeldts 100 prosent eide selskap Arcanum Eiendom. Han har også kjøpt naboeiendommene – tre tomter.

– Jeg har stor tro på Lysaker som kontorcluster i årene fremover. Mange drivere som Fornebubanen, Lysaker som knutepunkt, Mustads byutvikling og ny E18 peker kan kanskje føre til et løft i realleiene på Lysaker i årene fremover. Dagens leienivå for nybygg på 2.500-2.600 kan kanskje over litt tid løftes nærmere Skøyen-nivået på rundt 3.500 kroner per kvadratmeter, sier Windfeldt. Fra over 20 prosent kontorledighet, ser vi nå ledighet under 10 prosent, fortsetter han.

Han har planer om å rive dagens bygg på Magnus Poulssons vei og oppføre et nytt stort bygg på totalt 27.000 kvadratmeter, hvorav kontorarealet utgjør 22.000 kvadratmeter. Det er Kristin Jarmund arkitekter som er hyret inn som plankonsulent i forbindelse med arbeidet med omreguleringen. Eiendommen ligger i forkant av der hvor Teleplanbyen skal utvikle boliger, mellom Teleplanbyen og E18. Bærum kommune mener et stort kontorbygg kan fungere som en god støyskjerm foran boligene. Windfeldt regner med at detaljreguleringen er på plass i midten av 2022 og at byggingen tidligst kan starte rundt årsskiftet 2022/23.

NY KULE? Lars Windfeldt ser store muligheter for eiendommen han vil utvikle på Lysaker.
NY KULE? Lars Windfeldt ser store muligheter for eiendommen han vil utvikle på Lysaker.

«Hensikten med planen er at eiendommen skal utvikles til et attraktivt næringsbygg som kompletterer byplangrepet i Teleplanbyen og også danner en støyskjerm mot E18 for boligområdet innenfor. Bygget skal ha en inviterende og åpen førsteetasje som legger til rette for byliv i området», skriver Kristin Jarmund arkitekter i planbeskrivelsen.

Lars Windfeldts investeringsfilosofi innenfor eiendom handler om å utnytte trege og forutsigbare sykliske bevegelser i kontormarkedet. Det betyr at han ofte kjøper når det ser mørkt ut på kort sikt i et marked som han har langsiktig tro på. Det mest kjente kjøpet var da han fikk med Höegh Eiendom på å kjøpe Indekshuset da absolutt ingen ville ta i bygget i 2003. Noen år senere ble bygget pusset opp etasje for etasje, og det ble tegnet leiekontrakter som ble betegnet som nær rekord i 2007/2008.

– Dette er en eiendom som jeg tenker at jeg vil beholde etter ferdig utvikling, sier Windfeldt.

Dersom Windfeldt har rett i sine antakelser om leiemarkedet på Lysaker, kan Magnus Poulssons vei 7 og de tilgrensende tomtene bli en ny kule for eiendomsinvestoren.

Powered by Labrador CMS