Content

Vurderer dere solceller på taket?

Solceller på taket er en plasseffektiv og utslippsfri energikilde, og et synlig bidrag til bærekraftig utvikling i nærområdet. Se hvor enkelt dere kan realisere drømmen om ren solkraft!

Publisert Sist oppdatert

Statkraft lanserer årlig sitt lavutsslippscenario. Dette er et optimistisk, men realistisk fremtidsbilde for global energiomstilling frem mot 2050. I lavutslippsscenariet for 2020 mener de at solkraft vil være den viktigste kraftproduserende teknologien globalt allerede om 15 år. Dette skal skje både gjennom økt utbygging, og ved at solcelleteknologien blir mer effektiv. Statkraft forventer at solkraftkapasiteten i 2050 vil være 24 ganger så høy som i dag.

Derfor bør dere vurdere solceller

Solceller er kanskje det mest visuelle beviset som finnes for satsing på klimavennlighet og bærekraft. Solcellepanelene kan plasseres både på tak og på bakken. Ved å plassere de på taket kan du bruke plass som ellers ville vært ubenyttet, og dermed opptar heller ikke solcellepanelene ekstra areal eller er til sjenanse for omgivelsene.

Solceller er et synlig bevis på at bedriften din satser på bærekraftige energiløsninger
Solceller er et synlig bevis på at bedriften din satser på bærekraftige energiløsninger

Produksjon fra solcellepanelene vil naturlig nok variere etter vær og tid på døgnet. Strøm kan ikke lagres, så dersom dere kjøper et solcelleanlegg, trenger dere en avtale med strømleverandøren om at de kjøper overskuddsstrømmen dere produserer. Hos Fjordkraft kalles dette en plussavtale, og den fungerer slik at overskuddstrøm sendes inn til strømnettet, og blir trukket fra på fakturaen.

Fjordkraft tilbyr løsninger for både kjøp og leie av solcellepanel. Snakk gjerne med en av våre flinke energirådgivere, de hjelper deg gjerne!

Solceller i Norge?

Visste du at i Norge mottar vi 1500 ganger mer energi fra solen enn det vi bruker? Og at solceller fungerer optimalt i et kaldt klima? Til tross for hva mange tror, er Norge er derfor meget godt egnet for solceller.

Statsraad Lehmkuhl er Norges største seilskip. Fjordkraft har levert solceller på taket til driftsbygningen på kaien.
Statsraad Lehmkuhl er Norges største seilskip. Fjordkraft har levert solceller på taket til driftsbygningen på kaien.

Med solceller på et område tilsvarende 1000 m2 (f.eks 40x25 m), vil anlegget kunne produsere rundt 100 000 kWh/år. Strømmen fra solcelleanlegget vil da gi en utslippsreduksjon på i overkant av 39 tonn CO2, sammenlignet med strømmen dere får fra strømnettet. Dette i henhold til NVE sin varedeklarasjon for strøm, som har et beregnet CO2-utslipp på 396 g/KWh for strøm som ikke kan dokumenteres med opprinnelsesgarantier.

Ifølge klimakalkulatoren til SAS, så utgjør utslippet på en flytur mellom Oslo og Bergen 43 kg CO2 per sete. 39 tonn CO2e tilsvarer dermed over 900 flyreiser mellom Oslo og Bergen.

Solceller vil derfor være et viktig virkemiddel for bedrifter som ønsker å redusere sitt klimaavtrykk og jobbe for en klimanøytral hverdag.

Et soleklart valg

Fjordkraft samarbeider med Norges ledende leverandører av solcellepanel, og kan tilby svært gunstige løsninger, enten du ønsker å eie eller leie anlegget. Vi gjør kalkulasjoner på dine bygg, og finner skreddersydde løsninger tilpasset ditt behov.

Når dere har bestemt dere, tar vi ansvar for hele prosessen, fra planlegging og installasjon til drift og rapportering. Vi håndterer prosjektering, søknader og koordinering mot netteier.

Les gjerne mer om solceller på Fjordkraft sine nettsider.

Flere klimasmarte tjenester

Klimasaken har vært en fanesak for Fjordkraft helt siden selskapet ble klimanøytralt i 2007. Fjordkraft krever også at alle leverandører skal være klimanøytrale, og dette initiativet har medført et utslippskutt som er 100 ganger større enn det de hadde klart på egenhånd. I 2018 fikk Fjordkraft som første norske selskap, en pris av FN for sitt klimaengasjement.

Solceller kan gi betydelige besparelser, både på energibudsjettet og klimaregnskapet
Solceller kan gi betydelige besparelser, både på energibudsjettet og klimaregnskapet

Fjordkraft tilbyr våre bedriftskunder en rekke klimasmarte produkter og tjenester, som produserer energi lokalt eller reduserer og effektiviserer deres energibruk. Dermed tar vi klimaengasjementet ut i enda et ledd i verdikjeden. Fra 2021 måler vi også våre energirådgivere på hvor mye utslippskutt de har bidratt med hos sine kunder, i tillegg til økonomiske resultater.

Ønsker du å lese mer om Fjordkrafts klimasmarte produkter og tjenester? Da anbefaler vi en titt på denne siden.

Powered by Labrador CMS