ERSTATTES: Det nye fengselet skal være en erstatning for det fengselet som i dag finnes på Grønland. Ill: Asplan Viak
ERSTATTES: Det nye fengselet skal være en erstatning for det fengselet som i dag finnes på Grønland. Ill: Asplan Viak

Vil utvide fengselet på Bredtvet

Den nye høysikkerhetsfengsel planlegges med et bruksareal på 34.000 kvadratmeter, som vil romme plasser for 350 menn og 50 kvinner.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Statsbygg har Asplan Viak bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Trondheimsveien 371 med flere adresser. På det 138,5 dekar store planområdet ligger allerede Bredtvet kvinnefengsel.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et nytt Oslo fengsel, til erstatning for det fengselet som i dag finnes på Grønland.
Bygningsmassen på Grønland er i svært dårlig teknisk stand.

Les også: Var megler i 22 år – satser stort på bolig

Høsten 2018 ble det gjennomført en konseptvalgutredning for Oslo fengsel, som konkluderte med at det beste alternativet var å etablere nytt fengsel på ny tomt. Fengselet skal ha en kapasitet på inntil 350 plasser for menn, i tillegg til at dagens kvinnefengsel med 50 plasser skal videreføres.

– Fengselet skal dekke behovet både for soningsplasser og varetektsplasser, og det er ønskelig med en plassering med god tilgjengelighet både med bil og kollektivtransport, skriver Asplan Viak i henvendelsen til PBE.

Det blir ca. 1 ansatt per innsatt i fengselet. I tillegg kommer støttefunksjoner som helsetjenester, undervisningspersonell med videre, samt besøkende som advokater og pårørende.

Les også: – Seniorer gir det mest stigende eiendomsmarkedet de neste ti årene

– Høsten 2019 er det gjennomført en lokaliseringsutredning for nytt Oslo fengsel. Det ble søkt etter egnede tomter i Oslo og nærliggende kommuner, og PBE har vært holdt orientert om og blitt involvert i arbeidet underveis. Lokaliseringsutredningen har vist at Bredtveit egner seg svært godt til etablering av nytt fengsel, og at det har vist seg vanskelig å finne andre tomter i eller i nærheten av Oslo som egner seg i samme grad, skriver Asplan Viak.

Nybygg for kvinnefengselet skal legges øst for eksisterende hovedbygning. Det nye mannsfengselet legges nord på tomten mot Trondheimsveien. På denne delen av tomten bearbeides terrenget slik at ny bebyggelse legges noe lavere enn dagens terreng.

– Med dette vil nybygget fremstå lavere, og i liten grad være synlig bak den fredete bygningen når man kommer sørfra, og vil heller ikke hindre sikt til denne fra nord. Massene kan brukes til å danne en terrengvoll som skjermer mot innsyn og støy fra nord. Nytt aktivitetshus legges mellom kvinneavdelingen og mannsavdelingene, for å skjerme utearealene mellom kvinner og menn. Vest for dagens hovedbygning legges særavdeling, heter det i henvendelsen til PBE.

Les også: Forbereder salg av Trekanttomten

Fengselet er et høysikkerhetsfengsel, dvs. et fengsel hvor det føres streng kontroll på hvem som slipper inn og hvem som kommer ut. Fengselsanlegget er derfor omringet av en perimetersikring bestående av et ytre avvisningsgjerde, et ytre sikkerhetsgjerde og et indre sikkerhetsgjerde. Det ytre sikkerhetsgjerdet vil veksle fra åpent nettinggjerde til tett mur, avhengig av hvilke behov det er for å benytte gjerdet til skjerming mot innsyn og støy.

Totalt får fengselet et bruksareal på 34.000 kvadratmeter.

Powered by Labrador CMS