VØYENENGA :Naturbetong har også stått for utvikling og oppføring av Vøyen Hageby, som beslaglegger brorparten av Vøyenenga.
VØYENENGA :Naturbetong har også stått for utvikling og oppføring av Vøyen Hageby, som beslaglegger brorparten av Vøyenenga.

Vil rive og bygge nytt i Bærum

Naturbetong ønsker å rive den gamle delen av Vøyen Handelssenter. Ny bebyggelse foreslås med næringsformål på gateplan og boliger over.

Publisert

På vegne av Naturbetong har Embark bestilt forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten (PBE) i Bærum for Vøyen Handelssenter. Anmodningen gjelder riving av eksisterende bebyggelse, og oppføring av ny til erstatning for den gamle delen av handelssenteret, som ble oppført på 1980-tallet.

Senteret har også en ny del som ble ferdigstilt i 2007, og denne nye delen rommer et nærsenter (det såkalte Meny-senteret) med dagligvarehandel og en rekke større og mindre butikker. I tillegg er det oppført 71 leiligheter i etasjene over senteret.

– Den gamle delen av senteret består av bl.a. legekontorer, tannleger og større mindre handels- og kontorarealer. Tiden har etter hvert løpt fra denne delen av senteret, som nå bærer sterkt preg av å være utidsmessig og uhensiktsmessig, og dessverre uegnet for formålet, skriver Embark i henvendelsen til PBE.

Naturbetong har også stått for utvikling og oppføring av Vøyen Hageby, som beslaglegger brorparten av Vøyenenga. Fjerde og siste byggetrinn i Vøyen Hageby ble ferdigstilt sommeren 2021.

– Sammen med kommunens oppføring av den vakre nye ungdomsskolen representerer Vøyen Hageby og handelssenteret kjernen i fornyelsen av Vøyenenga. Fornyelsen av handelssenterets gamle bygningsmasse er dermed det siste som gjenstår for å fullføre en fullstendig stedsutvikling av Vøyenenga, og sluttføre transformasjonen av området fra Landbruks, natur- og friluftsområder (LNF) til en ny og attraktiv boligbeliggenhet i gangavstand fra et tidsmessig og komplett nærsenter i Bærum, heter det i henvendelsen til PBE.

Hele tiltaket er foreslått med næringsformål på gateplan, og med boliger delt i to bygningsvolum i tre etasjer over, totalt fire separate boligvolum. Leilighetsmiks og leilighetsstørrelser er ikke endelig bestemt og vil tilpasses boligbehov i området.

– Takflatene over næringsarealene skal opparbeides som grønne takhager med direkte adkomst fra første boligetasje. Takhagene skal være tilgjengelige for alle beboere og skal opparbeides med frodig beplantning og med rekreasjonstilbud i grønne rammer. I området med ettermiddagssol langs Ringeriksveien inn mot Skuiveien legges det til rette for både utendørsaktiviteter og uteservering.

Parkering for både boliger og næring er hovedsakelig anlagt i kjellerplan under ny bebyggelse, med direkte tilknytning til eksisterende parkeringskjeller under den nyeste delen av senteret.

Powered by Labrador CMS