UTDATERT: Tollbugata 2 i Drammen er bygd i 1974, og står foran en total rehabilitering i årene som kommer. (Foto: SPIR Arkitekter)
UTDATERT: Tollbugata 2 i Drammen er bygd i 1974, og står foran en total rehabilitering i årene som kommer. (Foto: SPIR Arkitekter)

Vil fornye den grå betongklossen

Forslaget om å totalrehabilitere Tollbugata 2 fikk massiv politisk støtte.

Publisert Sist oppdatert

Dagens seks etasjer høye kontorbygg i Tollbugata 2 i Drammen ble bygd i 1974, og fikk i 1996 et påbygg i tredje og fjerde etasje. Det var moderne den gangen, men ikke lenger nå.

– Bygget er utdatert i forhold til dagens tekniske standarder, energikrav og markedets ønskede behov. Det har blitt gjort en vurdering av byggets størrelse, miljøprofil, arkitektur og lokalisering sett i forhold til Strømsø Torg. For å sikre hensiktsmessig bruk i fremtiden er ombyggingene nødvendig, skrev SPIR Arkitekter på vegne av Obligo Real Estate i sin søknad om rammetillatelse for rehabilitering av Tollbugata tilbake i januar i år.

Det innebærer blant annet å rive en god del, fjerne påbygget fra 1996 og bygge alt opp på nytt igjen pluss to etasjer på toppen.

– Bygget skal fortsatt benyttes til kontorformål, med utadrettet virksomhet i første etasje som støtter opp under Strømsø torg som et levende byrom, skriver arkitektene.

LES OGSÅ: Har 280 mål å boltre seg på midt i byen

Rådmannen synes rehabiliteringsideen er strålende og innstilte nylig på at kommunen sa ja til å dispensere blant annet på byggehøyde. Et nesten enstemmig formannskap var enige, og ga ham fullmakt til å fullføre behandlingen av dispensasjonssøknaden.

FREMTIDEN: Slik kan bygningen fremstå om alt går utbyggers vei. (Foto: SPIR Arkitekter)
FREMTIDEN: Slik kan bygningen fremstå om alt går utbyggers vei. (Foto: SPIR Arkitekter)

Det eneste fylkesmannen reagerte på er de to ekstra etasjene.

– Vi er negative til byggehøyden da dette bryter med gjeldende plan, uttaler de blant annet.

Hovedhensikten til Obligo Real Estate er å rehabilitere Tollbugata 2 til et moderne, bærekraftig kontorbygg med høy inneklimastandard, flere kontorplasser og utadrettet virksomhet i første etasje. SPIR Arkitekter har planen klar for prosjektet som ligger i umiddelbar nærhet til jernbanestasjonen og bussterminalen.

LES OGSÅ: Tar opp kampen med de beste på Østlandet

– Vi presenterte flere varianter, men ved å fjerne påbygget får vi muligheten til å tilbakeføre bygningen til det opprinnelige byggets arkitektoniske hovedgrep. To ekstra etasjer vil bidra positivt til det opprinnelige uttrykket, sier arkitekt Serge van Nes.

Han forteller at transformasjonen går ut på å skrelle bygningen ned til konstruksjonen før gjenoppbyggingen starter.

– Den originale bæringen er frisk og i god stand, så å bruke den på nytt er god ressursutnyttelse. Den rehabiliterte bygningen vil få en mer åpen og fleksibel planløsning. Det vil også tas nye utsparinger i fasadene for å tilfredsstille gjeldende krav til dagslys, påpeker han.

Ambisjonen er at bygningen skal få nesten-nullenergi-nivå etter FutureBuilts definisjon, og tilfredsstille kriteriene for 50 prosent klimagassreduksjon med tanke på sirkulasjonsøkonomi.

– En av tankene er å få til et godt energikonsept basert blant annet på en moderne variant av fortrengningsventilasjon. Det går blant annet ut på å kombinere bruk av romhøyde ved å begrense nedforede himlinger, med utnyttelse av den termiske massen til betongkonstruksjonen for å gi stabil innetemperatur og godt inneklima. En bonuseffekt er at man samtidig får bedre romhøyde og luftigere romopplevelse, sier han.

LES OGSÅ: Vil ha flytende drivhus i sentrum

Eiendomssjef Tor Pedersen i Obligo Real Estate venter nå på utfallet av klagefristen som går ut om en ukes tid.

– Dette er en standard prosess, så vi kan ikke annet enn å vente. Hva som skjer hvis vi ikke får bygge på de to etasjene, må vi ta stilling til da, sier han.

Pedersen forteller at bygningen har vært gjennom flere rehabiliteringer i årenes løp, og at det er på tide nok en gang.

– Dagens krav til kontorlokaler er ganske annerledes enn i 1974. Det er hensiktsmessig både å få bygningen opp til dagens standard, og ikke minst øke arealet med tanke på nærheten til offentlig kommunikasjon.

– Hva er fremdriften hvis dere får bygge på to etasjer til?

– Vi jobber nå med leiemarkedet, så det er for tidlig å si når det blir byggestart. Vi ønsker ikke å gå ut i markedet med den totale prosjektkostnaden selv om vi naturligvis har en pekepinn, sier han.

Powered by Labrador CMS