Juss:

PLANLEGGING: Trinnvis utbygging krever grundig planlegging av både praktiske og juridiske forhold, sett opp mot prosjektets særegenheter, skriver f.v. advokatfullmektig Hanne Hommedal, senioradvokat Gro Hauge, partner Anders Bergene, partner Tone Gjertsen og fast advokat Helene Rolin, alle DLA Piper.
PLANLEGGING: Trinnvis utbygging krever grundig planlegging av både praktiske og juridiske forhold, sett opp mot prosjektets særegenheter, skriver f.v. advokatfullmektig Hanne Hommedal, senioradvokat Gro Hauge, partner Anders Bergene, partner Tone Gjertsen og fast advokat Helene Rolin, alle DLA Piper.

UtviklingsABC – Del 25 – Trinnvis utbygging (+)

I en serie artikler setter DLA Piper fokus på hva eiendomsutviklere bør være særlig bevisste på i ulike faser av et utviklingsprosjekt. Denne artikkelen omhandler trinnvis utbygging, og hvilke særlige problemstillinger som oppstår ved slike prosjekter.

Publisert Sist oppdatert

I større utviklingsprosjekter er det ofte nødvendig eller hensiktsmessig å bygge ut i flere trinn. Trinnvis utbygging krever imidlertid grundig planlegging av både praktiske og juridiske forhold, sett opp mot prosjektets særegenheter. Et godt planlagt prosjekt organisert i flere byggetrinn kan redusere utviklers kostnader og risiko, samt sikre en god markedstilpasning. Effekten kan bli den motsatte hvis det ikke investeres nok i planleggingsfasen.

Generelt

Det kan være flere grunner til at et utviklingsprosjekt deles opp i flere trinn. For d­et første stiller bankene ofte krav om salg av en viss andel av enhetene før byggelånet utbetales. Dette er enklere å oppfylle dersom prosjektet deles i flere mindre trinn. For det andre kan det også være et ønske om å styre antall nye enheter som gjøres tilgjengelig i markedet samtidig, typisk for å opprettholde prisnivået og for å kunne vurdere sammensetningen av leilighetstyper i senere byggetrinn. Videre vil kapasitetshensyn hos utvikler kunne spille inn. Trinnvis salg og ferdigstillelse gir også inntekter underveis i prosjektperioden, som eksempelvis kan bidra til å finansiere rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene, i tillegg til suksessiv nedbetaling av byggelånet. DLA Piper erfarer for øvrig at inndeling i byggetrinn også muliggjør samlet salg av delprosjekter.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.