EKSTRA ETASJE: Pecunia har planer om å bygge på en ekstra etasje. (4B Arkitekter)
EKSTRA ETASJE: Pecunia har planer om å bygge på en ekstra etasje. (4B Arkitekter)

Pecunia fortsetter å utvide eiendommene (+)

Denne gangen er det Oscars gate 20 i Homannsbyen som skal påbygges.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Pecunia har 4B Arkitekter søkt om rammetillatelse for Oscars gate 20. Dette bygget har et areal på 6 500 kvadratmeter, og huser flere leietakere. Søknaden gjelder påbygg i femte etasje, noe som vil gi et tilleggsareal på 380 kvadratmeter, eller «ca. 30 arbeidsplasser inkludert støttefunksjoner som møterom, kantine osv».

Plan- og bygningsetaten (PBE) ga rammetillatelse til tiltaket i juni 2017, og Pecunia ønsker fremdeles å gjennomføre tiltaket. Selskapet må imidlertid avvente oppstart til de får frigjort tilstøtende arealer som blir berørt. Det søkes derfor om ny rammetillatelse, med samme utførelse som i foreliggende tillatelse.

– Påbygget har fasade som viderefører materialbruk og geometri i underliggende etasjer, og har gode visuelle kvaliteter. De mørke betongelementer videreføres i hele påbygget, med tette fasader på gavler og rundt hjørnene, og i ny gesims på langfasadene, skriver 4B Arkitekter i henvendelsen til PBE.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.