MILJØFOKUS: Heimstaden Bostad forplikter seg til å bli grønnere på alle områder. Her fra en av eiendommene deres i Tsjekkia.
MILJØFOKUS: Heimstaden Bostad forplikter seg til å bli grønnere på alle områder. Her fra en av eiendommene deres i Tsjekkia.

Tollefsen blir grønnere

Som det første store boligselskapet i Europa har Heimstaden Bostad forpliktet seg til Science Based Targets-initiativet (SBTi).

Publisert

Forpliktelsen innebærer at det Ivar Tollefsen-kontrollerte selskapet skal sette vitenskapelig verifiserte mål for virksomheten, som bidrar til reduksjon av global oppvarming i tråd med Parisavtalen, heter det i en pressemelding.

SBTi er en sammenslutning mellom CDP Climate Change, FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) og Verdens Naturfond (WWF). Hensikten med initiativet er å støtte og veilede aktører i næringslivet til å sette klimamål som er forskningsbaserte og vitenskapelig verifisert.

- For oss er det viktig å ha en vitenskapelig tilnærming til ansvaret vi har for å redusere klimagassutslipp. Å sette forskningsbaserte og vitenskapelig verifiserte klimamål er viktig for å oppnå ønsket effekt for planeten, samtidig som vi legger til rette for en bærekraftig økonomi som bidrar til å redusere de negative effektene av klimaendringene, sier bærekraftdirektør Katarina Skalare blant annet.

Heimstaden melder at de har ambisiøse mål om å redusere sitt karbonavtrykk og vil bruke SBTi til å stadfeste og verifisere målene for å redusere klimagassutslipp. Blant annet har de som mål å kutte alt fossilt brensel og drivstoff i den skandinaviske delen av virksomheten innen 2030. I tillegg skal alle selskapets eiendommer forsynes med 100 prosent fornybar energi, et mål som allerede er nådd i Skandinavia, Tsjekkia og Tyskland.

- Å nå ambisiøse klimamål krever planlegging og hardt arbeid. Vi jobber kontinuerlig med dette i alle ledd av virksomheten. Med en vitenskapelig tilnærming vil vi være bedre rustet til å sammen nå våre mål, påpeker Skalare.

Heimstaden ble nylig evaluert av organisasjonen Sustainalytics, som er en internasjonalt anerkjent og uavhengig leverandør av ESG-forskning og rangeringer. Der ble selskapet vurdert til lav ESG-risiko med en score på 12,3 en forbedring fra 17,7 året før. Dette plasserer dem i toppsjiktet av bransjegruppen.

- Den sterke ratingen bekrefter at vi har riktig fokus på bærekraft og det motiverer oss til å fortsette arbeidet. Gode evalueringer bygger også troverdighet og legitimitet overfor finanssektoren og bidrar til å styrke vår tilgang på kapital, poengterer Skalare.