Tech:

STORE MULIGHETER: CEO Anders Melbye i Autility mener det er store muligheter for å få bedre oversikt over driften av bygg.

Tech-selskap med avtale med Clarksons-forvalter

Proptech-selskapet Autility har inngått strategisk samarbeid med VAXA Property om en live digital tvilling for bærekraftig og lønnsom drift og forvaltning av næringseiendom.

Publisert

Tech-selskapet Autility har sitt utspring fra et energirådgivningsmiljø på Nordmøre og ble etter hvert spunnet ut som et eget selskap i regi av Agera. Selskapet fått med seg Lerka Eiendom og Agera Venture på eiersiden

– Målet er å samle og tilgjengeliggjøre informasjon fra næringsbygg sånn at man får nok data til å ta gode beslutninger og effektivisere prosesser, sier Anders Melbye, CEO i Autility til Estate Nyheter om selskapets forretningsidé.

Etter å ha blitt et eget selskap, vant Autility flere kontrakter og innovative anskaffelser. Selskapet kom etter hvert på radaren til Harald Mohn i Lerka Eiendom, som var sentral i utviklingen av Trondheim Areal. NTNU er blant leietakerne til Trondheim Areal og det ble inngått et samarbeid mellom eiendomsselskapet og NTNU om en proptech-lab, hvor studentene kunne bruke eiendomsporteføljen i undervisningen.

– Vi ble invitert til å være med på det, og nå sitter Lerka som hovedaksjonær i Autility, sier Melbye.

Han har 20 års erfaring med kommersialisering av teknologiselskaper og ble ansatt i Autility for å få et teknologitungt case til å levere kommersielle produkter.

– Vi har sett utilstrekkeligheten med å få god oversikt over driften av bygninger. Vi leverer en digital tvilling til byggene, som gir helt relevant bygningsinformasjon inn i verktøyet. Da kan man jobbe med en intuitiv løsning, sier Melbye.

Autility har nå inngått avtale med VAXA Property, som er et forvaltningsselskap deleid av Clarksons, om utvikling og bruk av den digitale tvillingen.

– Clarksons skal miljøsertifisere porteføljen sin, men det tar tid å samle all eksisterende informasjon. Vi forenkler det, sier Melbye.

Avtalen med VAXA Property er et strategisk samarbeid om utvikling av neste-generasjons eiendomssystem for drift og forvaltning av næringseiendom. Samarbeidet skal lede til smartere drift på eiendommer som VAXA forvalter, betydelig effektivisere arbeidet med å BREEAM In-Use sertifisere Clarksons-porteføljen og understøtte bærekraftig og lønnsom drift og forvaltning gjennom eiendommenes livssyklus.

– Eiendomsbransjens store påvirkning på miljøet har vekket interesse fra samtlige markedskrefter - fra investorer og långivere til leietakere og myndigheter. I tillegg til å være bra for miljøet er bærekraftstilpassede bygg attraktive grunnet deres ofte relativt høyere utleiepris, lavere risiko og dermed høyere verdi. I Clarksons jobber vi systematisk med bærekraft på tvers av eiendommenes livssyklus for å realisere disse verdiene på en tids- og kostnadseffektiv måte, sier Kristian Nilsson, daglig leder i Clarksons Project Development.

– Autility har med hensikt gått under radaren en stund nå, med intens produktutvikling og tett samarbeid med våre strategiske partnere, i særdeleshet VAXA. Vi gleder oss til å starte markedskommunikasjonen rundt vår grønne levende Digitale Tvilling som vi tror vil bidra til at eksisterende næringsbygg og formålsbygg fremover vil driftes og forvaltes mye mer bærekraftig og lønnsomt enn dagens praksis, sier Anders Melbye, daglig leder i Autility.

For Autility er BREEAM In-Use kun ett av mange relevante anvendelsesområder for hvordan enorme mengder av lite tilgjengelig bygningsinformasjon kan komme til nytte ved å samles, standardiseres og settes i riktig kontekst.

Powered by Labrador CMS