ATTRAKTIVT: Samfunnseiendommer er en stadig mer populær nisje innenfor eiendom. Foto: Shutterstock
ATTRAKTIVT: Samfunnseiendommer er en stadig mer populær nisje innenfor eiendom. Foto: Shutterstock

Stadig flere satser på samfunnseiendommer

Nå kommer også fondene som satser på samfunnseiendommer for fullt inn i markedet.

Publisert Sist oppdatert

I Sverige har flere aktører spesialisert seg på eiendommer som har det offentlige som finansieringskilde for leieinntektene. Selskaper som Hemfosa og Samhällbyggnadsbolagen i Norden (SBB i Norden) har kjøpt samfunnseiendommer for milliarder, og har også gått inn i det norske markedet. Aktører som Hemsö har også drevet stort i det svenske markedet.

Nå skal Esteas fond Omsorgsfastigheter øke kjøpene av samfunnseiendommer betraktelig.

– Det finnes et betydelig underskudd av aldershjem rundt omkring i landet. Vi er klare til å bidra gjennom å øke vår investering til 4-5 milliarder kroner dersom de rette forutsetningene for dealer oppstår, sier Johan Erikssson, sjef for Estea til Fastighetsvärlden.

Hans fond har i dag fire eiendommer med aldershjem med en samlet verdi på ca. 1 milliard svenske kroner. Eriksson konstaterer til Fastighetsvärlden at konkurransen innenfor samfunnseiendommer er blitt mye hardere de seneste årene, men Estea er klare til å investere når mulighetene kommer.