SENTRALT: Med den sentrale plasseringen vil Storebrand også aktivisere førsteetasjen
SENTRALT: Med den sentrale plasseringen vil Storebrand også aktivisere førsteetasjen

Skal tilrettelegge for fleksible kontorarealer på Aker Brygge

Storebrand ønsker å rehabilitere og revitalisere de to byggene og nærområdet på Filipstad Brygge 1.

Publisert

På vegne av Storebrand Filipstad Brygge AS har Grape Architects bedt om forhåndskonferanse byggesak hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Filipstad brygge 1. Byggene ble oppført på slutten av 1990-tallet, og Storebrand har nå et ønske om å rehabilitere og revitalisere de to byggene og nærområdet på Filipstad Brygge 1.

– Bygget fremstår som to bygg, men henger sammen på plan 1 og kjeller, med én felles hovedinngang. Bygget ble planlagt som et enbruker kontorbygg med 100 prosent cellekontor.
Et bærekraftig kontorbygg bør tilrettelegge for fleksibel bruk, gjenbruk av arealer og med et fleksibelt teknisk grid, slik at man unngår større ombygninger for tilpasning til leietakere, skriver Grape Architects i henvendelsen til PBE.

For å tilrettelegge for fleksible kontorarealer med mulighet for både åpne kontorarbeidsplasser og cellekontor, samt endre byggets logistikk fra en enbruker til et flerbrukerbygg, mener Storebrand at det bør gjøres noen grep i bygningsmassen nå.

OVERBYGG: Sett fra Filipstadveien. Overbygg over Ruseløkkveien er senket til gateplan for visuell kontakt og aktive fasader.
OVERBYGG: Sett fra Filipstadveien. Overbygg over Ruseløkkveien er senket til gateplan for visuell kontakt og aktive fasader.

– Første etasje har en kaffebar, resepsjoner og møtesenter som er eksklusivt for brukerne i bygget. Med denne sentrale plasseringen, er det et ønske om å aktivisere førsteetasje, knytte seg til og styrke byveven og omkringliggende byrom med større andel utadrettet virksomhet på plan 1. Derfor ønskes det å tilrettelegge for flere innganger fra gatene rundt, skriver arkitektselskapet.

Blant grepene de ønsker å diskutere med PBE er riving av overbygget i Ruseløkkveien «som fremstår som en visuell barriere mellom Munkedamsveien og Filipstadveien». Dette grepet gir mulighet for utadrettet virksomhet på plan 1. Nye fasader mot Ruseløkkveien og Filipstad brygge inngår også i planene.

– Gårdeier har høye ambisjoner for eiendommen både hva gjelder miljø, energieffektivisering og sosial bærekraft.
Vi anser at grepene som er foreslått støtter opp under målene i Kommuneplanen, og at dette vil vitalisere gater og tilgrensende plassrom – og derfor er et prosjekt som kan gå rett på byggesak.