SJØNÆRT: Skur 38 skal bygges om til moderne og attraktive kontorlokaler.
SJØNÆRT: Skur 38 skal bygges om til moderne og attraktive kontorlokaler.

Pusser opp skuret fra 1915

Bygningen på kaia sto ferdig i 1915 og var Norges første armerte betongbygg. I 1987 ble det gjort om til kontorer. Nå skal de 4000 kvadratmeterne rehabilteres.

Publisert

Skur 38 på Vippetangen i Oslo har vært brukt til mye opp gjennom årene, inkludert som havnelager for oversjøisk passasjertrafikk. I 1987 ble det daværende havneskuret ombygd til kontorer for Oslo Havnevesen. I dag har Oslo Havn hovedkontoret sitt der, men nå skal skuret moderniseres rehabiliteres.

Arbeidene starter i høst og innflytting skal skje i slutten av 2021, ifølge en pressemelding.

LES OGSÅ: Hvor langt kan kommunen strekke strikken?

- Visjonen er at bygningen skal fremstå med moderne arbeidsplasser samtidig som tar vare på den unike karakteren, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen som også ser frem til å få datterselskapet HAV Eiendom i samme bygg.

Skur 38 har en unik beliggenhet i et historisk bygningsmiljø ved Fiskehallen og den gamle kornsiloen. Rehabiliteringen skal bidra både til utviklingen av området og samtidig ivareta kulturhistorien. Oslo Havn vil også forsøke å tilbakeføre arkitekturen i retning den opprinnelige samtidig.

LES OGSÅ: Alt de eier er innenfor 500 meter radius

- Vi vil ta vare på og spille på byggets historiske karakter samtidig som vi utvikler moderne lokaler, sier eiendomsdirektør Åsa Nes. I første etasje planlegge der de en kantineløsning i kombinasjon med kafékonsept for publikum og mulighet for uteservering. Der blir det også et informasjonssenter knyttet til havnevirksomheten og historien.

Når alt er ferdig blir det plass til 160 arbeidsplasser i de fire etasjene.

- Prosjektet er todelt. Første fase er videre prosjektutvikling og kalkyle som grunnlag for omforent målpris høsten 2020. Andre fase er selve ombyggingen, heter det.