Aktuelt:

RIVES: Oslobygg har sendt inn søknad om å rive bygget. Planen er å bygge opp Villa Sorgenfri på nytt.
RIVES: Oslobygg har sendt inn søknad om å rive bygget. Planen er å bygge opp Villa Sorgenfri på nytt.

Oslo kommune har latt vernet villa forfalle siden 2007. Nå vil Oslobygg KF ha rask behandling av rivesak

Etter 14 år med forfall, har Oslobygg KF plutselig fått hastverk med å håndtere Villa Sorgenfri.

Publisert Sist oppdatert

I 2007 kjøpte Oslo kommune Villa Sorgenfri ved Sophies Minde på Carl Berners plass i Oslo. Den sentralt beliggende eiendommen skulle dekke et stort behov for nye barnehager. Allerede da var det tidligere herskapshuset, internatskolen og barnehagen i dårlig stand.

I desember i fjor sendte Oslobygg ut en pressemelding om at de ønsker å rive bygget fordi en nylig befaring viste at tilstanden viste seg å være ytterligere forverret.

Den 1. desember i fjor ble det avholdt et møte med representanter fra Oslobygg, Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten (PBE) til stede. Oslobygg hadde bedt om møtet for å redegjøre for tilstanden til Villa Sorgenfri, og for å diskutere veien videre for den vernede villaen.

Av møtereferatet, som nå er blitt tilgjengelig gjennom postjournalen til PBE, fremgår det at Oslobygg vil at rivesaken skal behandles raskt «da kaldere vær og snø vil øke risikoen for kollaps av bygget». Oslobygg mener at bygget må rives snarlig, fordi det utgjør en fare for omgivelsene slik det står i dag.

Byantikvaren kommenterte at de ønsker at rivningen prosjekteres nøyere og at det bør vurderes om det er noen elementer i bygget som kan spares på.

– Oslobygg presiserte at de mener at hele bygget bør rives, heter det i referatet.

PBE kommenterte at de måtte se på saken internt «da de ikke hadde erfaring med denne typen saken fra før».

Byantikvaren påpekte at forfallet har pågått over lang tid, og at Oslo kommune som eier (Omsorgsbygg) ikke har satt inn tilstrekkelig med tiltak for å stoppe det.

– Vi ønsker at det klart fremgår av rivesøknaden hva som skal rives, siden vi forutsetter – i overenstemmelse med reguleringen – at mest mulig tas vare på av opprinnelig mur etc., og hvordan rivningen skal utføres. Vi forventer delbevaring etter en grundig prosjektering, poengterte Byantikvaren.

Den 12. januar i år sendte Enerhaugen Arkitektkontor – på vegne av Oslobygg – søknad om å få rive Villa Sorgenfri.

– Villa Sorgenfri har en betydelig historisk verdi. For å ivareta denne skal Villa Sorgenfri bygges opp på nytt. Rammene for dette vurderes i samråd med relevante myndigheter og fagfolk. Gjenoppbygging vil bli søkt om i separat søknad, skriver arkitektselskapet i redegjørelsen.

Powered by Labrador CMS