Utvikling:

6.423 KVM: Ny bebyggelse har et bruksareal på 6.423 kvadratmeter.

Nå skal Thon oppgradere kvartalet i Oslo sentrum

Tiltaket skal skape aktivitet og trivsel gjennom blant annet økt publikumsrettet virksomhet på gateplan, fleksible og funksjonelle næringsarealer, og nye sentrumsnære boliger.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Olav Thon-selskapet Stormgård AS har Atelier Oslo søkt om rammetillatelse for Teatergata 3 med flere adresser i Oslo sentrum. Tiltakshaver planlegger å utvikle Teateragatakvartalet innenfor rammene av nylig vedtatt detaljregulering.

Prosjektet er en videreutvikling og detaljering av illustrasjonsprosjektet til reguleringen. Utnyttelse, arealbruk, ytre rammer, volumoppbygging og høyder er uten vesentlige endringer

– Prosjektet oppgraderer kvartalet gjennom en kombinasjon av nybygg og rehabilitering. Tiltaket vil skape aktivitet og trivsel gjennom blant annet økt publikumsrettet virksomhet på gateplan, fleksible og funksjonelle næringsarealer, og nye sentrumsnære boliger med gode dagslysforhold, heter det i redegjørelsen som er sendt til PBE.

Som forutsatt i reguleringsplanen planlegges to eksisterende bygninger i bakgården revet for å gi plass til ny bebyggelse med høyere utnyttelse. Deler av øvrig eksisterende bebyggelse rehabiliteres. Fasaden til den tidligere bygården på branntomta i Teatergata 3 gjenoppbygges som kopi.

Ny bebyggelse har et bruksareal på 6.423 kvadratmeter, og er inne i kvartalet utformet som tre sammenkoblede tårn fra 6 til 8 etasjer. Nybyggets bolig- og kontorlokaler skal BREEAM-sertifiseres.

– Gjennom den samlede utviklingen av planområdet vil eksisterende og nye gårdsrom knyttes sammen gjennom passasjer og portrom og tilby en rik opplevelse i kvartalets indre. Både næringsvirksomheten, sykkelparkeringen og boligene har sine innganger inne i gårdsrommet, slik kan passasjen aktiviseres større deler av døgnet.

– Publikum inviteres inn til å oppleve kvartalets ulike gårdsrom og passasjer, med utleielokaler som henvender seg både mot gate og bakgård, og kontorprosjektets personalrestaurant som vil kunne fungere som et åpent serveringssted på ettermiddag og kveld, skriver Atelier Oslo.

Tiltaket tilrettelegger for en kombinasjon av arealformål iht. reguleringen.
Bak gjenoppbygget fasade i Teatergata 3 på plan 1 planlegges to mindre lokaler på hhv 100 og 130 kvadratmeter, tilrettelagt for næring / utadrettet virksomhet. Lokalene vil kunne benytte deler av tilliggende bakgård som uteområde.

Videre innover i kvartalet har kontorarealer og boliger har hver sin separate inngang med lobby. Fra plan 2 til 5 planlegges arealer for kontorarbeidsplasser.

Fra plan 6 og oppover i de to søndre tårnene planlegges det boliger.

Powered by Labrador CMS