VARSLER OM NYE REGLER: - Lovforslaget kan gjøre det vanskeligere for aksjeselskap å stille pant i forbindelse med eiendomskjøp, sier Ditlef Thaulow og Johanne Grindstad i Advokatfirmaet Schjødt.
VARSLER OM NYE REGLER: - Lovforslaget kan gjøre det vanskeligere for aksjeselskap å stille pant i forbindelse med eiendomskjøp, sier Ditlef Thaulow og Johanne Grindstad i Advokatfirmaet Schjødt.

– Closing før nyttår!

Etter nyttår kan det bli vanskeligere å få pant ved eiendomskjøp.

Publisert Sist oppdatert

Estate Nyheter har tidligere omtalt et lovforslag som kan gjøre det vanskeligere for aksjeselskap å stille pant i forbindelse med eiendomskjøp. Tirsdag forrige uke kom lovforslaget ett skritt videre, da Næringskomiteen enstemmig anbefalte Stortinget å vedta endringer i aksjeloven § 8-10.

Saken skal behandles av Stortinget i morgen 26. november. Mye tyder på at forslaget godkjennes.

– Basert på saksgangen, tempoet i saken og de signaler vi får er det sannsynlig at de nye reglene trer i kraft snart. Det kan skje allerede 1. januar 2020, sier advokat Ditlef Thaulow i Advokatfirmaet Schjødt.

I dag har aksjeloven et særskilt unntak for pant i eiendomsselskap. Gjennom den såkalte Unntaksforskriften har eiendomsselskap mulighet til å pantsette den faste eiendommen i forbindelse med et oppkjøp. Unntaksforskriften er typisk brukt ved kjøp av kontantstrømseiendommer som eies av aksjeselskap.

LES OGSÅ: Unntaksforskriftens krav til eiendomsselskap- Lovforslaget opphever Unntaksforskriften. Dermed vil det særskilte unntaket for pant i kontantstrømseiendommer falle bort, sier advokat Ditlef Thaulow.Aksjeselskap vil fortsatt ha mulighet til å stille pant i fast eiendommen, men fremgangsmåten må følge andre regler. De nye reglene er klart mer omfattende og tidkrevende, og partene må planlegge deretter.Anbefaler nye bestemmelserJohanne Grindstad, også i Advokatfirmaet Schjødt, sier at de anbefaler kjøpere å innta nye bestemmelser i kjøpekontrakten. De nye bestemmelsene har til hensikt å sikre kjøper under den nye loven. Blant annet vil kjøper ha behov for at selger yter bistand for å få på plass et pant, med egne styrevedtak og generalforsamlingsvedtak, og uten selgers bistand vil ikke kjøper få pant i eiendommen.

– Det er ikke endelig avklart om lovforslaget godkjennes, men Næringskomiteens enstemmige anbefaling tilsier at lovgiver er positiv til forslaget, sier Schjødt-advokatene.

Hvis forslaget godkjennes  i morgen, er det grunn til å tro at reglene trer i kraft raskt. Det vil være opp til departementet å bestemme tidspunkt for ikrafttredelse.

Kjøpere som planlegger finansiering basert på Unntaksforskriften, har derfor god grunn til å skynde seg.

– Det er ikke usannsynlig at de nye reglene kommer allerede 1. januar 2020. Derfor bør closing skje før nyttår skal kjøper følge dagens ordning, avslutter Ditlef Thaulow.