VARSLER OM NYE REGLER: - Lovforslaget kan gjøre det vanskeligere for aksjeselskap å stille pant i forbindelse med eiendomskjøp, sier Ditlef Thaulow og Johanne Grindstad i Advokatfirmaet Schjødt.
VARSLER OM NYE REGLER: - Lovforslaget kan gjøre det vanskeligere for aksjeselskap å stille pant i forbindelse med eiendomskjøp, sier Ditlef Thaulow og Johanne Grindstad i Advokatfirmaet Schjødt.

– Closing før nyttår!

Etter nyttår kan det bli vanskeligere å få pant ved eiendomskjøp.

Publisert Sist oppdatert

Estate Nyheter har tidligere omtalt et lovforslag som kan gjøre det vanskeligere for aksjeselskap å stille pant i forbindelse med eiendomskjøp. Tirsdag forrige uke kom lovforslaget ett skritt videre, da Næringskomiteen enstemmig anbefalte Stortinget å vedta endringer i aksjeloven § 8-10.

Saken skal behandles av Stortinget i morgen 26. november. Mye tyder på at forslaget godkjennes.

– Basert på saksgangen, tempoet i saken og de signaler vi får er det sannsynlig at de nye reglene trer i kraft snart. Det kan skje allerede 1. januar 2020, sier advokat Ditlef Thaulow i Advokatfirmaet Schjødt.

I dag har aksjeloven et særskilt unntak for pant i eiendomsselskap. Gjennom den såkalte Unntaksforskriften har eiendomsselskap mulighet til å pantsette den faste eiendommen i forbindelse med et oppkjøp. Unntaksforskriften er typisk brukt ved kjøp av kontantstrømseiendommer som eies av aksjeselskap.

LES OGSÅ: Unntaksforskriftens krav til eiendomsselskap- Lovforslaget opphever Unntaksforskriften. Dermed vil det særskilte unntaket for pant i kontantstrømseiendommer falle bort, sier advokat Ditlef Thaulow.Aksjeselskap vil fortsatt ha mulighet til å stille pant i fast eiendommen, men fremgangsmåten må følge andre regler. De nye reglene er klart mer omfattende og tidkrevende, og partene må planlegge deretter.Anbefaler nye bestemmelserJohanne Grindstad, også i Advokatfirmaet Schjødt, sier at de anbefaler kjøpere å innta nye bestemmelser i kjøpekontrakten. De nye bestemmelsene har til hensikt å sikre kjøper under den nye loven. Blant annet vil kjøper ha behov for at selger yter bistand for å få på plass et pant, med egne styrevedtak og generalforsamlingsvedtak, og uten selgers bistand vil ikke kjøper få pant i eiendommen.

– Det er ikke endelig avklart om lovforslaget godkjennes, men Næringskomiteens enstemmige anbefaling tilsier at lovgiver er positiv til forslaget, sier Schjødt-advokatene.

Hvis forslaget godkjennes  i morgen, er det grunn til å tro at reglene trer i kraft raskt. Det vil være opp til departementet å bestemme tidspunkt for ikrafttredelse.

Kjøpere som planlegger finansiering basert på Unntaksforskriften, har derfor god grunn til å skynde seg.

– Det er ikke usannsynlig at de nye reglene kommer allerede 1. januar 2020. Derfor bør closing skje før nyttår skal kjøper følge dagens ordning, avslutter Ditlef Thaulow.

Powered by Labrador CMS