TAR OVER: Mens Håkon Arnstorp går fra Pilares til Fredensborg Fritid, tar Thomas Børnich over sjefsstolen hans i Pilares Eiendom.
TAR OVER: Mens Håkon Arnstorp går fra Pilares til Fredensborg Fritid, tar Thomas Børnich over sjefsstolen hans i Pilares Eiendom.

Ny sjef i boligutvikler

Thomas Børnich er ansatt som ny daglig leder i Pilares Eiendom.

Publisert

Børnich kommer fra JM, hvor han har vært regionsjef med ansvar for Bergen, Trondheim og Stavanger.

– Det er ingen tvil om at det er et veldrevet selskap jeg er på vei inn i, med store muligheter og ambisjoner for videre vekst. Hovedfokuset mitt vil være å fortsette i samme retning og samtidig ta noen steg opp i størrelse på prosjektene, sier Børnich.

Pilares har i løpet av syv år gått fra å kjøpe sin første tomt til å bygge opp en tomtebank på rundt 1.000 boliger, med en utviklingsverdi på 4,2 milliarder kroner. Selskapet har så langt ferdigstilt rundt 200 boliger og har 70 i produksjon. I 2019 fikk Pilares byggeskikkprisen for Ankers Hage i Drammen.

– Gjennom et langsiktig og sterkt fokus på bolig-, bygg- og bykvalitet har Pilares posisjonert seg som en solid og synlig aktør innen boligutvikling på Østlandet, sier avtroppende daglig leder Håkon Arnstorp.

Han var den første ansatte i Pilares for syv år siden. Nå går han over til Fredensborg, hvor han skal lede Fredensborg Fritid.

– Det var ikke planen å gå ut, men det dukket opp en spennende mulighet som det var vanskelig å legge bort. Etter nøye vurdering så jeg at Pilares kunne ha godt av et lederbytte, med nye øyne som kan komme inn og bidra til videre vekst, sier Arnstorp.