NE kronikk: Fem myter om eiendomsbransjen

Øystein R. Kristoffersen tar for seg fem myter om eiendomsbransjen.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Eiendomsbransjen er en samlebetegnelse på en større og mangslungen gruppe av næringsaktører, som har det til felles at de skaper økonomiske verdier med basis i fast eiendom. Det er omtrent også det eneste de har til felles. Nedenfor gjennomgås fem myter om aktørene som til sammen benevnes eiendomsbransjen.

1. Bransjen består av spekulanter, lykkejegere og bolighaier.

Realitetsorientering: Delvis sant.

Eiendomsmarkedene saumfares jevnlig av profilløse spekulanter og lykkejegere – særlig i økonomiske oppgangstider – hvor de heies frem av utlånsvillige bank- og finansaktører. Når pilene snur den andre veien, er disse ofte i fremste rekke til å falle fra – og aldri bli hørt fra igjen. En fellesnevner for disse er at aktivitetene sjelden har eiendomskompetanse som utgangspunkt. De gode aktørene i bransjen (den profesjonelle eiendomsbransjen) investerer i egen merkevare og den ansvarlighet som følger med dette, og rigger sine organisasjoner for langsiktig verdiskapning – som tåler sunn og anstendig forretningsmoral.

2. Bransjen tiltrekker seg aktører som driver forretning i økonomiske gråsoner.

Realitetsorientering: Helt sant.

Eiendomsinvesteringer er fremdeles som en magnet på aktører av tvilsom karakter. Dette kan bl.a. tilskrives store og til dels uoversiktiglige prosjektøkonomier, der både eier av eiendom (eiendomsbransjen) og den som utfører oppdrag for denne (byggebransjen med tilhørende rådgivermiljøer) kan la seg friste til å kutte svinger overfor lov- og regelverk. Den omdømme- og personalmessige merkostnaden ved å utsette egen organisasjon og kunder for slike planmessige feilskjær er i dag så høy at de profesjonelle eiendomsaktørene styrer godt unna. De største feilgrepene tas ikke uvanlig at aktører som setter likhetstegn mellom prosjektøkonomi og egen lommebok.

3. Bransjen bidrar ikke til god byutvikling, men vanskeliggjør den.

Realitetsorientering: Delvis feil.

Store deler av den profesjonelle eiendomsbransjen initierer og gjennomfører utvikling av enkelteiendommer (eiendomsutvikling) som de selv besitter, som i større eller mindre grad bidrar til å realisere, komplementere og utfordre aspekter ved byplanleggingens gode og mindre gode intensjoner. Vellykket eiendomsutvikling bidrar til god byutvikling, og bidrar til å løfte områder og bydeler. Dårlig eiendomsutvikling er bortkastet tid og ressurser for alle parter. De beste aktørene blir gradvis bedre, og løfter terskelen over tid for hva som er god eiendoms- og byutvikling.

4. Bransjen gir lite eller ingenting tilbake til samfunnet.

Realitetsorientering: Delvis sant.

Bransjens heterogene og løslig sammensatte form bidrar til at den mentaliteten som vi finner i mer modne, samkjørte bransjer foreløpig er noe underutviklet. Enkelte aktører gir mye av seg selv i sine prosjekter, mens atter andre gir vesentlig mindre enn ingenting – de tar fra samfunnet uten tanke på noen form for balanse eller anstendighet. Det som måtte hindre de gode eiendomsaktørene fra å yte mer – enten det er i form av bedre prosjektutvikling (skaperglede) eller donasjoner og sponsorater (giverglede) – kan i noen grad tilskrives det faktum at de samme aktørene er godt vant til å bli møtt med mistro og skepsis. Hva er vel da mer naturlig (og norsk) enn å holde en lav profil?

5. Bransjen består av halvstuderte røvere og dilettanter.


Realitetsorientering: Helt feil.

Hva bunnsjiktet av aktører i eiendomsbransjen måtte inneha av kunnskap og ferdigheter er uvisst, men den profesjonelle delen blir stadig mer kompetent og målrettet. De gode eiendomsselskapene blir gradvis større og mer spesialiserte, og inntoget av HR-personell samt toppledere med ledererfaring fra andre bransjer er allerede godt i gang med å transformere organisasjoner og tankesett. Dette har sammenheng med et pågående generasjonsskifte i bransjen, som leder til et hamskifte der flere av dagens eiendomsaktører tar spranget over mot roller som positive endringsagenter for god byutvikling. De dårlige aktørene vil derimot oppleve økt vanskelighet med å rekruttere eller beholde kompetent arbeidskraft.

De beste eiendomsaktørene forbereder seg nå på å rykke kraftig fra bunnsjiktet av aktører i bransjen, og det er kun et tidsspørsmål før disse utgjør en helt ny kategori av næringsaktører – som muligens ikke assosieres med dagens bransjebegrep. Vi i Senter for eiendomsfag er glade hver dag vi kan bistå de gode og langsiktige aktørene med dette.

 

——————-

NE kronikk er en spalte hvor aktører i og rundt eiendomsbransjen kommer med sine synspunkter/kommentarer på ulike tema. Kronikkforfatter er Øystein Ringen Kristoffersen. Han er forretningsutvikler i Senter for eiendomsfag og har sterke meninger om utviklingen i eiendomsbransjen.

 

 

Powered by Labrador CMS