Juss:

Artikkelforfatterne er partner og advokat Karoline Røvik Zeiner og fast advokat Heidi Moestue Sannes i Dalan Advokarfirma
Artikkelforfatterne er partner og advokat Karoline Røvik Zeiner og fast advokat Heidi Moestue Sannes i Dalan Advokarfirma

Nå skal gjenbruk av brukte byggematerialer bli enklere

Krav til dokumentasjon av brukte byggevarer som ikke er CE-merket blir nå lempeligere ved ny forskriftsendring som trer i kraft den 1. juli.

På denne måten kan byggherre/entreprenør ta ut materialer fra bygg og gjenbruke eller omsette disse, fremfor å rive/kondemnere – og forskriftsendringen skal legge til rette for en sirkulær økonomi.

De nasjonale dokumentasjonskravene i «Forskrift om dokumentasjon av byggevarer» (DOK) har vært en barriere for effektiv og miljøvennlig omsetning. Strenge krav til dokumentasjon av byggevarer har gjort at det er billigere og mer effektivt å kaste brukte byggevarer. Dokumentasjonskravene har medført at materialer som i høy grad er gjenbrukbare, eksempelvis elementer av stein, betong, glass eller stål, ikke blir solgt videre fordi det ikke er regningssvarende.

Forskriftsendringen innebærer i praksis blant annet at dokumentasjonen til den brukte byggevaren tillates produsert i et annet ledd i verdikjeden enn av den som river et bygg og skal selge den brukte byggevaren for første gang. Slik endringen legger opp til kan dokumentasjonen nå utarbeides av øvrige aktører i byggeprosessen, som eksempelvis utbyggeren som skal bruke varen, eller en som selger eller videreformidler brukte byggevarer.

Unntak fra dokumentasjonskrav for brukte byggevarer forutsetter imidlertid at det ikke er foretatt vesentlige endringer av byggevarene.

Videre vil tekniske krav i teknisk forskrift (TEK 17) fortsatt være oppfylt. HMS-krav på byggeplassen vil også fortsatt være uendret.

Vedtatte endring er et ledd i å oppnå Norges klima- og miljømål. Gjenbruk av byggematerialer vil legge til rette for å redusere utslipp fra byggenæringen, som står for en betydelig del av Norges totale klimagassutslipp.

De større aktørene kan i større grad legge til rette for miljøtiltak i forbindelse med bygging. Forhåpentligvis vil ny regelendring legge til rette for at også mindre og mellomstore aktører i byggebransjen kan planlegge og gjennomføre en mer bærekraftig byggeprosess.

Powered by Labrador CMS