Magasin

FEM BOLIGER: Starten på Bakkegruppen var fem familieboliger i Bjørkelangen.

Portrettet: Fikk tidenes gave av fylkesmannen

Morthen Bakke startet med to tomme hender, og bygget fem familieboligerpå Bjørkelangen i hjemkommunen i 2003. Men det var først da fylkesmannen kommed innsigelse til et prosjekt på Jessheim, at virksomheten tok fullstendig av.

Publisert

– Jeg er utdannet elektriker, men skiftet både stilling og hadde overgang til VVS-bransjen under finanskrisen på tidlig 90-tallet. Etter hvert ble jeg headhuntet til stillingen som regiondirektør i den tekniske entreprenørvirksomheten GK, selv om jeg ikke hadde utdannelse, og kun var 28 år. Det var et familieeid og veldrevet selskap, hvor jeg trivdes veldig godt. Men det ble også mye reising, og etter 8 år i selskapet, og med tre barn hjemme, måtte jeg ta et verdivalg, sier Morthen Bakke.

Det er igjen tvil om at dette er en familiebedrift, for det første som møter oss når vi går opp trappen i kontorbygget i Finstadhagen næringspark, er liten og harmløs hund, som forsøker å gå hardt ut med noen taktfaste bjeff, men som raskt blir lydløs når Bakkes kone, Randi Solvang Bakke, ber den være stille.

Boligbygging i stor skala

Vi befinner oss på Aurskog, et tettsted med ca. 3.000 innbyggere. Det er beliggende en biltur på ca. 45 minutter fra Oslo sentrum når det ikke er kø, men i rushtiden tar det fort 2 seige timer.

Her ute er det store landbruksområder og spredt bebyggelse, og lite som minner om boligbygging i stor skala. Bakkegruppen, som Morthen Bakke eier sammen med kona, er imidlertid blant Norges 10 største boligutbyggere når størrelsen på tomtebanken legges til grunn. Og det startet altså med at han bestemte seg for å prioritere familien og si opp jobben i GK.

Startet på Bjørkelangen

– Jeg har en gründerskalle som aldri er i ro, og funderte på om jeg kunne finne på noe ved siden av jobben i GK. Jeg så at det var et marked for førstegangskjøpere av boliger på Bjørkelangen, og kjøpte en tomt av kommunen. Sammen med min fetter, som er tømrermester, gikk vi i gang. Det gikk veldig bra, dermed ble det et nytt prosjekt med 15 boliger i Sørum og deretter 10 enheter på Aurskog. Så ble det enda flere prosjekter, og så var vi i gang, sier Bakke i et moderat toneleie. Omsetningen økte, og med det startet oppgaven med å bygge en god bedriftskultur. I dag er det ca. 110 ansatte i Bakkegruppens boligvirksomhet.

BYGGER FOR FOLK FLEST: – Vi bygger ikke boliger for high end-markedet. Vi bygger for folk flest, sier Bakke..

Game changer

Bakke har hele tiden vært opptatt av å bygge sten på sten, men rundt 2014/15 fattet Fylkesmannen (i dag statsforvalteren) i Oslo og Akershus et vedtak, som skulle bli en game changer for Bakkegruppen.

– Vi hadde kjøpt en kjempestor tomt på Jessheim, hvor vi hadde planer om å bygge 60 kjedede eneboliger. Fylkesmannen rettet imidlertid innsigelse til den pågående kommuneplanprosessen, fordi dette var et knutepunkt med stort potensial for fortetting. I stedet for 60 eneboliger ble det 500 leiligheter. I stedet for et prosjekt på et par hundre millioner kroner, ble det er prosjekt på 2,5 milliarder. Det er ikke ofte vi er glade for innsigelser, men denne gangen gikk det virkelig vår vei, smiler Bakke.

Samarbeid med Canica

Bakkegruppen innledet et samarbeid med Scandinavian Property Group (SPG) om gigantprosjektet, og det førte i sin tur til at Stein Erik Hagen-selskapet Canica og Eivind Astrup-selskapet Pactum kom inn i prosjektet.

– Vi solgte ca. 50 prosent av prosjektet, og reinvesterte pengene i andre tomter.

Bakkegruppen har som del av sin strategi å kjøpe tomter som ikke så mange vil ha, og det geografiske satsingsområdet i dag er primært E6-aksen nord og sør for Oslo.

– For oss spiller det ingen rolle om en fornuftig prosjektmargin kommer fra et prosjekt å Spydeberg eller i Bjørvika. Men vi bygger ikke boliger for high end-markedet. Vi bygger for folk flest, der målet vårt er at 90 prosent av husholdningene skal ha råd til å kjøpe våre boliger i de markeder vi opererer i. Og vi skal treffe kundene midt i hjertet.

Korte beslutningslinjer

Hva tror du er årsakene til at dere har lykkes som boligutvikler?

– Det er vanskelig for meg å si som eier og gründer, men jeg og våre ansatte har en høy forretningsmoral. Vi er ordentlige, og det tror jeg folk legger merke til – spesielt tomteselgere, samarbeidspartnere og ikke minst byggelånsbanker. Dessuten er det veldig korte beslutningslinjer i selskapet.

– Det har også vært avgjørende for den videre veksten at vi har etablert distriktskontor på Skøyen for 3-4 år siden, for det har gjort det lettere å få tak i kompetansen vi ønsker oss enn i Aurskog, svarer han.

Høyt tempo

FIKK TIDLIG MOTORSAG I HENDENE: Bestefaren til Morthen Bakke var skogsbestyrer, derfor ble det mye tid i skogen for unggutten. Som 12-åring fikk han en motorsag i hendene.

Hva tenker du om den reisen selskapet har gjort så langt?

– Tempoet har vært så høyt, at jeg ikke har rukket å reflektere så mye rundt det, men det er nok vesentlig at virksomheten de siste 2-3 årene er delt i to enheter med ekstremt selvgående operativ ledelse.

– I alle år har jeg også vært flink på å forstå hva jeg kan og ikke kan. Når det er noe jeg ikke kan, ansetter jeg folk som kan det mye bedre enn meg. Det må du, som eier og leder, tørre. I dag er det organisasjonen som er driveren.

Glad i bygda

Mens leilighetsprosjektene styres fra kontoret på Skøyen, drives småhusvirksomheten fremdeles på Aurskog. Der er også konsernets boligelementfabrikk lokalisert. Det ble etablert egen industriell boligproduksjon allerede i 2008, noe som er en svært viktig del av suksessen for småhusprosjektene.

– Aurskog er et fint sted å vokse opp. De lærerne jeg hadde på skolen, har også vært lærere for mine barn. Det sier noe om stabile oppvekstsvilkår, samt at Aurskog, som mange andre små steder, har en del kvaliteter som en setter pris på. Jeg er veldig glad i bygda, sier Bakke.

Han har blant annet reddet den lokale golfbanen fra å gå konkurs. Kjøpt snøkanon og løypemaskin til det lokale idrettslaget. Og kjøpte Rømskog spa i nabokommunen sammen med en kompis, da det gikk konkurs. Dermed reddet de 25 arbeidsplasser.

Livredd for å gjøre feil

– Vi har jo tjent penger på boligkjøpere som bor i boliger vi har bygget her, og da er rett og rimelig at vi bidrar tilbake, sier han.

Her kommer også forretningsmoralen inn. Bakke treffer ofte folk som han har solgt bolig til, og han ønsker ikke å ha noe uoppgjort når det gjelder eventuelle mangler ved boligene.

– Hvis vi ikke fikser det, ringer de til «han der Bakke», og det er meg. Vi bor her selv, og jeg kjører forbi 130 egenproduserte boliger til og fra jobb hver dag. Vi skal ha denne holdningen selv om vi ikke bare bygger i Aurskog. Vi sier at vi «bygger hjem du vil hjem til», og det forplikter.

– Jeg er også livredd for å gjøre feil, sånn har det vært siden jeg var liten. Og jeg var aldri glad i å tape i idrett eller få negativ oppmerksomhet.

Kjøpte Morgan til kona

Bakke går aldri i dress, og han er opptatt av å leve et nøkternt liv. Utenfor kontorbygget står det imidlertid en splitter ny Morgan med åpent tak og skinner i sola.

– Ja, altså, den er ikke min. Jeg er i utgangspunktet fornuftig med bruk av penger, og følte litt på at dette var sløsing, men dette er en historie som strekker seg langt tilbake i tid. Vi var på ferie i Italia for 20 år siden, da vi så noen komme kjørende på langtur i hver sin Morgan, og da sa min kone at «en sånn skulle jeg hatt». Jeg kjøpte den til henne i sommer, uten at hun visste om det. Selv kjører jeg en bil som ikke stikker seg frem på noen måte.

Tok helikoptersertifikat

Det blir imidlertid lagt merke til når Morthen Bakke setter seg bak spakene i firmaets eget helikopter, men også dette fremkomstmiddelet er en veloverveid investering.

– Jeg tok sertifikat for 10-11 år siden, og flyr rundt 100 timer i året. Jeg synes det er moro å følge med på det som skjer i virksomheten, og da er helikopter en fin måte å komme seg frem på. Jeg trenger kun grunneiers tillatelse til å lande, og det er jo stort sett vi som eier tomtene vi bygger på. Med helikopter kommer jeg meg til for eksempel Fredrikstad på 20 minutter, i stedet for å kjøre bil i 2 timer. Og så kommer jeg meg raskt videre til neste byggeplass.

MØTER BOLIGKJØPERE OFTE: Hver dag kjører Bakke forbi 130 egenproduserte boliger til og fra jobb. Da er det greit å ha levert kvalitet.

– Jeg tror folk i bygda forstår at helikopteret har en hensikt, og det hender jeg har med ansatte og naboer på disse befaringsturene.

Håndberkstradisjoner

Bakkegruppen AS er delt i to forretningsområder med henholdsvis småhusvirksomheten Bakke AS på Aurskog og Bakke Leiligheter AS på Skøyen i Oslo. Konsernet har en tomtebank på ca. 7.000 boliger, og solgte i fjor 250 enheter, men overleverte ca. 500 ferdige boliger – noe som er rekord.

Frem til nå har selskapet bygget over 2.500 boliger, i all hovedsak på Romerike. Selskapets fremtidige vekst skal konsentreres til områder med stor tilvekst, der etterspørselen etter nye boliger er størst.

– Det er klart at det er gøy å bygge mange boliger, men jeg er også opptatt av å ta vare på håndverkstradisjoner. Vi rekrutterer unge gutter og jenter, som kan ha en karriere hos oss. Mange av aktørene i boligbransjen er jo rene investorer, men vi liker å ha trucker og lastebiler rundt oss, og har derfor større deler av verdikjeden inhouse.

Storprosjekt i Bærum

Det største boligprosjektet til Bakkegruppen er Franzefossbyen, like utenfor Sandvika i Bærum. Dette området ligger vestvendt og solrikt til, og vil bestå av varierte leiligheter i ulike størrelser. Den fremtidige Franzefossbyen vil bestå av ca. 1.000 boliger og 10.000 kvadratmeter næringsareal.

Prosjektet er i samarbeid med Canica, som altså kom inn i Bakkegruppens gullprosjekt på Jessheim etter fylkesmannens innsigelse, samt Brødrene Jensen. Sistnevnte ble stiftet som en entreprenørvirksomhet helt tilbake til 1935, og er involvert en i rekke prosjekter i Stor-Osloregionen.

Innovative løsninger

– Vi kjøpte det sammen i 2018, og forventer at områdereguleringen er ferdig våren 2022. Tempoet i prosessen stoppet litt opp på grunn av pandemien, men vi håper at detaljreguleringen er på plass i 2023, sier Bakke.

De tre utbyggeren har ambisjoner om et boligprosjekt med miljøsmarte og innovative løsninger, som skal sikre livskvalitet i alle livets faser. Rommene mellom husene blir bilfrie, og skal inneholde parker, lekeplasser og områder tilrettelagt for aktivitet som selvdyrking, trening, fisking, vandringer osv. Prosjektet omfatter også flerbrukshall og barnehage. Fra Franzefossbyen er det dessuten kort vei til skoler, et rikt idrettstilbud, Vestmarka og Sandvika sentrum.

Ingen prosjekter i Oslo

Et annet storprosjekt er Garderveien i Vestby, som Bakkegruppen og Malling & Co – i samarbeid med Coop – skal utvikle til et nytt boligområde som et ledd i den planlagte utviklingen av Vestby sentrum. Det nye området vil bestå av ca. 600 boliger og inntil 10.000 kvadratmeter næring. Når den nye Follobanen står ferdig i 2022, vil reisetiden til Oslo bli redusert til 23 minutter.

Jeg tror folk i bygda forstår at helikopteret har en hensikt.

Morthen Bakke.

I Oslo har imidlertid Bakkegruppen ingen prosjekter.

– Vi har ikke lange nok penger til å være i Oslo. Vi har riktignok prøvd oss med noen mindre prosjekter, men har aldri fått dreisen på det. Når tomteprisen i Oslo er på 35.000-50.000 kroner per kvadratmeter, er det mer fristende å satse på steder hvor vi kan betale 5.000-12.000 kroner. Oppsiden kan være mindre, men det er også risikoen.

Lang ferie ble ny business

Bestefaren til Morthen Bakke var skogsbestyrer for Hans Rasmus Astrup, derfor ble det mye tid i skogen for unggutten. Som 12-åring fikk han en motorsag i hendene.

– Jeg er glad i å skape noe og få til ting. Og så har jeg et hue som aldri er i ro, og det var derfor vi gikk inn i næringsmarkedet i fjor. Vi hadde en lang ferie, og jeg begynte å tenke på at det nå bygges boliger med små boder og lite lagringsplass som en del av det å få ned boligprisene. Det er jo derfor det har vokst frem flere tilbydere av minilagre.

– Jeg tenkte at dette er noe vi også bør gjøre, men på vår måte. Vi etablerte selskapet Mittegetlokale AS, og begynte å bygge og selge lager for de med større lagerbehov som bobiler, biler – ja større eiendeler, samt lokaler til de som driver små virksomheter hjemmefra. Dette er stålbygg som settes opp etter mye raskere byggesaksprosesser enn boligprosjekter, noe som betyr at vi får raskere omløp av prosjekter og dermed mindre kapitalbinding.

– Dette er en komplementær virksomhet til boligvirksomheten. Selskapet har nå egen ledelse, og har nå holdt på i ca. 1 år, og neste år får selskapet en omsetning på 400-500 millioner kroner – om alt klaffer. Jeg tror vi må slutte med lange ferier, smiler Bakke.

Powered by Labrador CMS