EN DEL AV KONSEPTET: Naturen er blitt en del av konseptet til Drangsvann-prosjektet.
EN DEL AV KONSEPTET: Naturen er blitt en del av konseptet til Drangsvann-prosjektet.

Link vant storoppdrag

Link vant arkitektkonkurransen om boligprosjektet med 600 leiligheter langs Drangsvann i Kristiansand.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver selskapet i en pressemelding. Link mener flott beliggenhet og utsikt mot både vannet, fjorden og Kristiansand sentrum, gir området et ypperlig utgangspunkt for å bli et attraktivt boligområde.

Visjonen for Drangsvann er å skape en levende bydel hvor man kan bo og leve i alle faser av livet, med sterkt fokus på sosial bærekraft, nærhet til natur og et fysisk miljø som tilrettelegger for aktivitet og møter mellom mennesker på tvers av alder, interesser og funksjonsnivå.

Link har lagt vekt på mange uterom og et rikt tilbud av fritidsaktiviteter for beboerne i boligprosjektet. Området grenser til areal avsatt til fremtidig bydelssenter for Kristiansand øst, og vil skape en overgang mellom småhusbebyggelsen rundt og en tettere, urban struktur.

Ifølge Link er fellesskap og naboskap selve kjernen i løsningsforslaget, noe som skal styrkes av aktiviteter og funksjoner som deles.

Tomten er preget av store terrengforskjeller og var viktig å begrense andelen terrenginngrep ved å konsentrere bebyggelsen. Dette ga samtidig mulighet for å la naturen bli en del av konseptet. Leilighetsbyggene samlet i tun skaper en urban ramme mot gaten, men åpner seg mot naturen i ytterkant. Beboerne vil ha glede av nærheten til turterreng, badevann og idrettsanlegget.

Drangsvann eies av Agate utvikling og Strawberry Equities, med solide og erfarne eiere som Anders Buchardt og Petter Stordalen.

– Drangsvann er et meget stort og viktig prosjekt for oss med 2.000 boliger, skoler og barnehager. Vi har allerede solgt over 200 tomter og boliger i tillegg til å investere betydelig i infrastruktur, lekeplasser, naturstier og brygger. Drangsvann skal videreutvikle den attraktive bydelen Randesund i Kristiansand, sier Emil Paaske i Agate Utvikling.

Powered by Labrador CMS