NÆRHET: – I områder med et variert tilbud av både småhus, boligblokker og eldreboliger flytter besteforeldre ofte inn for å kunne være nær familien, sier Ellen Kathrine Fagerslett i JM.
NÆRHET: – I områder med et variert tilbud av både småhus, boligblokker og eldreboliger flytter besteforeldre ofte inn for å kunne være nær familien, sier Ellen Kathrine Fagerslett i JM.

Venner og familie styrer boligvalget

Om nordmenn får velge hvor de skal bosette seg, veier nærheten til venner og familie tungt. En av tre nordmenn ønsker å ha nære og kjære rundt seg. Det henger sammen med å føle trygghet og tilhørighet til nærområdet.

Publisert

Det å ha familie og venner i nærheten, er viktigere for nordmenn enn for både svensker og finner, viser funn fra Boligbarometeret – en årlig undersøkelse gjennomført av Kantar Sifo på vegne av JM.

– Vi ser at områder der vi har et variert tilbud med både småhus, boligblokker og eldreboliger, som på Myrvoll Stasjon sør i Oslo, flytter besteforeldre ofte inn for å kunne være nær familien, uttaler Ellen Kathrine Fagerslett, landskapsarkitekt og prosjektutvikler i JM Region Oslo, i en pressemelding.

Det er ikke bare familie og venner som teller. Gode naboer generelt er viktig for nordmenn. God kontakt med folk i nærmiljøet gjør at vi føler oss trygge der vi bor. Og særlig folk over 60 er opptatt av å kjenne naboene sine. De eldre setter også pris på å ha barnehager eller andre tilbud i nærheten som skaper liv og røre – som igjen gir en følelse av trygghet.

Funn fra Boligbarometer viser at sikre gangveier, åpne og godt belyste møteplasser, velholdte fellesområder og liv og røre bidrar langt mer til trygghetsfølelsen enn andre hardere tiltak.

– Vi ønsker å legge til rette for at beboere kan møtes og bli kjent med naboene, og jobber for å unngå mørke hjørner eller vegetasjon der man kan gjemme seg bort, sier Fagerslett.

Økt overvåking eller tilstedeværelse av vektere regnes derimot ikke som særlig trygghetsskapende – heller tvert imot. I mange tilfeller erfarer JM at denne typen tiltak heller bidrar til usikkerhet og frykt, enn trygghet.

Utvalgte funn for Norge, Sverige og Finland samlet:

57 prosent av de spurte mener at god kontakt med naboer er viktig for å kunne føle seg trygge.

· 80 % mener rene og velholdte boområder skaper trygghet.

· 60 % mener god belysning i fellesområder skaper trygghet

· 55 % mener åpne og oversiktlige arealer skaper trygghet

· 53 % mener god kontakt med naboer skaper trygghet

· 47 % mener det å bo nær familie og venner skaper trygghet

· 21 % mener overvåking med kamera og vektere skaper trygghet

Powered by Labrador CMS