SKUFFET: Tone Tellevik Dahl vil ha Nikolai Astrup på banen for å løse utfordringen med uforutsigbarhet om infrastrukturbidrag.
SKUFFET: Tone Tellevik Dahl vil ha Nikolai Astrup på banen for å løse utfordringen med uforutsigbarhet om infrastrukturbidrag.

Høyesterett sa nei til Entra-saken

– Dette er nedslående, sier Norsk Eiendom-sjef Tone Tellevik Dahl, som frykter mye dyrere nye boliger og at utbyggerne bygger mindre i pressområder som Oslo.

Publisert

Etter at Entra vant en knusende dom mot Oslo kommune sommeren 2019 om utbyggingsavtalen og kommunens krav til infrastrukturbidrag, tapte Entra da saken kom opp i lagmannsretten i januar i år. Nå har Høyesterett avvist Entras anke. Adm. direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl, er skuffet over dommen.

– Dette er nedslående fra Høyesterett. Nå er det fortsatt fullstendig uforutsigbart for utbyggerne hva de kan ende opp med av økonomiske krav fra kommunene når det gjelder bidrag til infrastrukturen ved utbygginger. Det kan bli rådyrt med nye boliger, sier Tellevik Dahl.

Stridens kjerne: §17-3 i Plan og bygningsloven

«Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.»

I tillegg til at hun frykter økte byggekostnader, er hun redd for at eiendomsutviklere rømmer kommuner i pressområder som er mest uforutsigbare.

– I Oslo ser vi at bransjen i større og større grad vender seg til andre kommuner. Vi må få Nikolai Astrup på banen og rydde opp i loven og gi tydelige signaler om hvordan man skal tolke regelverket. Et verktøy kan være sonedelt fastpris, som vil gi utbyggerne klarhet i hvor mye de skal bidra, sier Tellevik Dahl.

I Entra-saken vedtok Oslo kommune en utbyggingsavtale som innebar at Entra må betale for opparbeidelse av opparbeidelse av sykkelvei i Henrik Ibsens gate og trikketiltak på strekningen fra CJ Hambros plass til St. Olavs gate/Tullins gate. Tingretten kjente avtalen ugyldig på basis av at det kravene ikke har saklig sammenheng med utbyggingen, men dette ble altså underkjent i lagmannsretten. Høyesterett har nå avviset saken.

– Vi i eiendomsbransjen skal fortsatt være med på å bidra, men byrdeforderlingen blir for skjev over tid, sier Tellevik Dahl.

Powered by Labrador CMS