BYUTVIKLING: I tillegg til satsingen på miljøtiltak skal havnedirektør i Oslo Havn, Ingvar M. Mathisen, og administrerende direktør Kjell Kalland i Hav Eiendom sikre både byutvikling og tilgjengeliggjøring av sjøfronten.

Hav Eiendom betaler utbytte på 150 millioner

Pengene er øremerket klimatiltak for Oslo havn.

Publisert

– Ved hjelp av utbyttene fra Hav Eiendom kan Oslo Havn fortsette å gi store arealer tilbake til byen, samtidig som vi kutter utslipp, og leverer god flyt av gods og varer til Oslo, Østlandet, og til dels resten av Norge, uttaler havnedirektør i Oslo Havn, Ingvar M. Mathisen, i en pressemelding.

Hav Eiendom, med administrerende direktør Kjell Kalland i spissen, er stolte av å fortsette å levere solide utbytter til sin eier, Oslo Havn.

– Disse utbyttene er svært verdifulle for Oslo. De sikrer både byutvikling og tilgjengeliggjøring av sjøfronten for folk flest, samtidig som vi får en mer miljøvennlig transport, sier Kalland.

Utbyttet for 2023 er på 150 millioner kroner. Pengene er øremerket klimatiltak, og er viktige bidrag for å nå Oslo Havns visjon om å bli verdens mest effektive og miljøvennlige, bynære havn. 

Øst i Fjordbyen er Norges største logistikknutepunkt, Sydhavna, lokalisert. Der legger Oslo Havn til rette for at stadig mer gods kan komme sjøveien til hovedstaden. Men moderniseringen av Sydhavna har en prislapp.

For å unngå at regningen havner hos Oslos skattebetalere, finansieres fremtidens havn blant annet med overskudd fra Hav Eiendoms utvikling av Oslo Havns eiendommer.

– Når vi vet at sjøtransport er den mest miljøvennlige transportformen, og at det er viktig å flytte mest mulig av transporten fra vei til kjøl, er det ingen tvil om at overskuddet investeres godt til beste for Fjordbyen, sier Kalland.

– Utbyttene fra Hav Eiendom er grunnlaget for Oslo Havns arbeid med utbygging og modernisering av Sydhavna. Dette sikrer at vi håndterer flere containere og annet gods som kommer sjøveien til Oslo. Dette sørger for store utslippskutt i transportsektoren, legger havnedirektør Mathisen til.

Siden Hav Eiendom ble etablert i 2003, har selskapet utbetalt utbytter til sin eier på 1,95 milliarder 2024-kroner, inkludert de 150 millionene som nå utbetales. Men det kommer mer.

Nylig ble det kjent at Hav Eiendom selger sin halvpart av eiendommen Diagonale i Bjørvika til Thon Eiendom. Med en prislapp på nærmere 3 milliarder kroner får Hav Eiendom muligheten til å gire opp og realisere store og viktige prosjekter i årene som kommer.

– Byutvikling på Grønlikaia og Filipstad vil sikre solide utbytter til Oslo Havn i årene fremover, og dermed også videre til deres eier Oslo kommune. Samtidig som disse viktige prosjektene vil gi Fjordbyens beboere og besøkende enda større tilgang til sjøfronten både i øst og i vest, sier Kalland.

Powered by Labrador CMS