VISJON: Sli ser arkitekt Niels Torp for seg Larviks nye havnefront.
VISJON: Sli ser arkitekt Niels Torp for seg Larviks nye havnefront.

Har visjoner for byens havn

Nå går debatten i Larvik om hvor jernbanen skal ligge. Arkitekt Niels Torp har gitt flere innspill til løsningen for byens havn.

Publisert Sist oppdatert

– I vårt forslag til har vi lagt stor vekt på å bevare og forsterke den myke formen der fjorden møter land. Vi har tilstrebet at ingen av de nye bygningene der blir høye og dominerende, maks tre unntaksvis fire etasjer, sier han i en pressemelding og gjør det klart at jernbanen ikke har noen fremtid langs sjøen.

Larvik er fra naturens side tilgodesett med den klassiske slakebuen som gir den mest harmoniske overgang mellom land og hav, land og fjord, selve viken der denne spennende overgangen vises. I byfornyelsen som kommer med arbeidet rundt en ny jernbanestasjon mener Tort det er nærliggende å se til klassiske havnebyer verden over, fra Sydney til Nice, der byen bakenfor gjerne strekker sine gateløp, parker og byrom forbi overgangssoner og ned til vannkanten og fri sikt utover havet.

– Byens amfiform videre bakover må også bevares og forsterkes. Larvik ligger på terrasser helt opp til Bøkeskogen. Bylandskapet bør fortsatt få være en teppeby der bygninger med jevn høyde følger topografien, påpker han.

Torp mener selve strandområdet bør være uten bebyggelse og foreslår at strandpromenaden blir en passende overgang mellom bebygget og ubebygget areal i vikens bue.

– Dette gir en omtrentlig avstand på 50-60 meter for lek, opphold og gode kulturopplevelser. Byggesonen på sørsiden av Storgata blir da ca. 60 meter bred/dyp. Vi foreslår at det etableres brede allmenninger 20-40 meter mellom de lave bygningene for å sikre god utsikt og kontakt med fjorden fra byen bakenfra, sier han.

Larviks gjenværende sentrale sjøfront, arvesølvet fra Tollerodden til Batteritomten, utgjør ca. 570 meter, strandsonen ca. 500 meter.

– Strandsonen er 25 mål stor og følgelig et areal som trenger absolutt vern. Alt må få en utforming som tilrettelegger for glede og trivsel for allmennheten. På den annen side må heller ikke avstanden mellom strandlinjen og aktivitetene i perleraden av attraktive kultur- og opplevelsesbygg bli så stor at folk flest oppfatter området som goldt. Deres herlighetsverdier vil i stor grad bli bygget ned, og bli barriere mellom byen og strandsonen. Jernbanedrift skjer ikke uten betydelige inngrep når sporområdene ikke kan graves under bakken, sier han.