KARTLEGGING: Møre og Romsdal fylkeskommune har kartlagt eiendomsmassen sin med verktøyet multiMap. Illustrasjonsfoto Ålesund.
KARTLEGGING: Møre og Romsdal fylkeskommune har kartlagt eiendomsmassen sin med verktøyet multiMap. Illustrasjonsfoto Ålesund.

Har kartlagt 30 millioner kvadratmeter eiendomsmasse

Siden 1997 har Multiconsult kartlagt over 30 millioner kvadratmeter eiendomsmasse gjennom sitt verktøy multiMap.

Publisert

Det var da Multiconsult i 1997 fikk oppdraget med å tilstandsvurdere 4 millioner kvadratmeter av Oslo kommunes eiendommer på syv uker, at metodikken bak multiMap ble utviklet.

– Da trengte vi et kartleggingsverktøy som strukturerte informasjonen kunden satt på. Siden har vi videreutviklet multiMap, og i dag brukes det av en rekke offentlige og private selskaper og organisasjoner, sier Robin Sæterøy i Multiconsults avdeling for eiendomsledelse.

Verktøyet, som opp gjennom årene har kartlagt mer enn 30 millioner kvadratmeter eiendomsmasse, gir oversikt over teknisk tilstand, strukturelle og funksjonelle egenskaper og vedlikeholdsplan.

– Den mest bærekraftige løsningen for bygg er at de lever så lenge som mulig. Grundig kartlegging gir god oversikt over byggenes tilstand og vedlikeholdsbehov slik at følgeskader unngås. Samtidig må vi sørge for at nybygg er tilpasningsdyktige og fleksible, slik at de kan få lang varighet og tilpasses ulike bruksområder og behov, sier Sæterøy.

Blant de som bruker multiMap, er Møre og Romsdal fylkeskommune. Møre og Romsdal eier 227.195 kvadratmeter bygningsmasse fordelt på 164 bygninger, i hovedsak knyttet til 23 videregående skoler/fagskoler.

– Vi brukte Multiconsult til å få utarbeidet en eiendomsstrategi, og i den sammenheng så vi behov for å få en oversikt over teknisk tilstand på bygningsmassen til bruk på strategisk nivå, sier bygg- og eiendomssjef Per Olaf Skuseth Brækkan når han forklarer hvordan fylkeskommunen endte opp med å bruke multiMap.